Algemeen

Wanneer is er sprake van een datalek en hoe ga je ermee om?

‘Yes, weer een datalek!’, zul je niet snel horen binnen je organisatie. Maar als er wél een datalek is, wie zijn daar dan van op de hoogte? Weten je medewerkers wanneer er sprake is van een datalek en bij wie ze dit intern moeten melden?

Oorzaak datalek

In de eerste helft van 2019 ontving de Autoriteit Persoonsgegevens zo’n 2.000 meldingen van datalekken per maand. De meest gemelde oorzaak van deze datalekken is het versturen van persoonsgegevens aan de verkeerde ontvanger. Dat is niet zo gek, want waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. En een mailtje zit zó in de verkeerde inbox.

Melding datalek

Meer meldingen van datalekken betekent niet dat er onzorgvuldiger wordt gewerkt. Hoe meer meldingen er binnenkomen, hoe meer medewerkers zich van privacy bewust zijn. En dat is alleen maar positief. Dus: informeer je medewerkers over wat te doen bij een datalek. Wijs iemand aan die medewerkers kunnen benaderen als er een datalek heeft plaatsgevonden. Dat maakt voor iedereen duidelijk wat hij of zij in zo’n situatie moet doen.

Bovendien krijg je alleen voor het ontstaan van een datalek geen boete. Als je het niet meldt, of als je het niet bijhoudt in een intern datalekkenregister, mogelijk wél.

Meer weten?

Meer weten over hoe om te gaan met datalekken binnen jouw organisatie? Neem contact op met je ondernemersadviseur.