Agro

Verantwoorden mesttransporten in de loop van 2021 ‘realtime’ (rVDM)

04 jan. 2021

In de loop van 2021 worden de regels omtrent mesttransporten aangepast. Nagenoeg alle mesttransporten moeten volgens 1 geautomatiseerd, digitaal systeem worden verantwoord. Door dit realtime Vervoersbewijs Dierlijke Meststoffen (rVDM) vervalt het papieren vervoersbewijs. Welke gevolgen heeft dit voor jou?

Voor elk vervoer een rVDM

Het rVDM moet straks gebruikt worden voor elk vervoer van dierlijke meststoffen. Dit geldt dus ook voor transporten waarvoor geen geregistreerde intermediair verplicht is gesteld. Denk aan boer-boertransport, vogelaarvariant, voor percelen over de grens en voor transport naar particulieren. Transport naar particulieren moet binnen 10 km plaatsvinden en een particulier moet zich identificeren met een relatienummer of een KvK-nummer. Verder blijven de huidige voorwaarden wel gelden bij deze transporten. Het is dus niet verplicht om een geregistreerde intermediair in te schakelen en de mest hoeft niet te worden gewogen, bemonsterd en geanalyseerd. Het gewicht moet wel nauwkeurig worden geschat. Het transport moet alleen via rVDM worden gemeld en de vervoerder moet in de eigen administratie noteren wie het transport heeft gedaan.

Stapsgewijze implementatie in 2021

Onlangs concludeerde de minister dat het niet verstandig is het hele systeem in één keer voor de gehele mestmarkt in te voeren. Komende tijd wordt gewerkt aan een implementatieplan waarbij de minister denkt aan de volgende stappen:

  1. Testfase met ‘schaduwdraaien’ naast het bestaande VDM
  2. Een of meer pilots; in samenwerking met de sector de werking van het nieuwe systeem testen
  3. Uitrollen systeem

Hoe melden?

Hoe werkt het nieuwe systeem precies? Alle betrokken partijen (leverancier, vervoerder en afnemer) moeten zich identificeren via eHerkenning (betrouwbaarheidsniveau 2). Via eHerkenning kun je eenmalig een account aanvragen voor het doorgeven van gegevens aan rVDM.

Een geregistreerde intermediair kan gebruikmaken van een bestaand bedrijfsmanagementsysteem waarmee hij berichten aan rVDM kan sturen. Een niet-geregistreerde intermediair kan een nog te ontwikkelen app op de telefoon gebruiken.

Zo moet je straks mest afvoeren

Wil je mest afvoeren? Dan moet je vooraf een melding doen voor elk afzonderlijk vervoer. Een vooraanmelding kan vlak voor een startmelding plaatsvinden. De gegevens die je moet doorgeven, zijn in principe gelijk aan de gegevens op de huidige VDM.

Na ontvangst van de vooraanmelding wordt een uniek rVDM-nummer aangemaakt dat geldt voor de rest van het transport van die vracht mest. Een startmelding wordt door de vervoerder gedaan op de laadlocatie. Hierbij worden de GPS-locatie (apparatuur niet verplicht voor o.a. boer-boer) en het tijdstip van de melding meegestuurd.

Na de startmelding worden de volgende gegevens ‘realtime’ per fase in het vervoer gemeld met behulp van AGR/GPS-apparatuur:

  1. Laden en bemonsteren: laadbericht met barcode van het mestmonster
  2. Wegen: gewicht (bepaald door wagen of weegbrug) met GPS-coördinaten van waar het gewicht is bepaald
  3. Lossen: losbericht

Voor vervoer waarvoor geen geregistreerd intermediair verplicht is, zal de app een functie krijgen waarmee je het laadbericht, de locatie, het gewicht en het losbericht door kunt geven.

Na het lossen ontvangen de leverancier en de afnemer een notificatie vanuit het rVDM en moeten ze het mesttransport dan uiterlijk om 24:00 uur de volgende werkdag bevestigen.

Meldcodes

Bij bijzonderheden of storingen, bijvoorbeeld een verloren mestmonster of defect apparatuur, kan de vervoeder meldcodes doorgeven op het rVDM.

Gegevens wijzigen

Doorgegeven gegevens kunnen gewijzigd worden tot een bepaald moment. Tot het moment van de startmelding kun je de gegevens van de vooraanmelding wijzigen. Tot het moment van lossen kun je de gegevens van de afnemer nog wijzigen.

Registratie analysegegevens

Analysegegevens van het laboratorium worden door de RVO automatisch samengevoegd met de digitale transportgegevens.

Vastleggen gegevens chauffeur

Voor alle transporten geldt dat de naam van wie het transport heeft gedaan, moet worden vastgelegd in de eigen administratie.

Route-informatie

Het transportmiddel moet realtime via de apparatuur gedurende het transport te volgen zijn. Deze route moet door de vervoerder bewaard worden en kan bij controle worden opgevraagd.

Opslagruimtes van derden?

Opslagen van dierlijke meststoffen moeten, voordat het vervoer plaatsvindt, correct geregistreerd staan bij de geregistreerde intermediair die de mest aan- en afvoert.

Sancties

In geval van overtreding van het niet correct gebruiken en/of onvolledige gegevens is de bestuurlijke boete € 1.500 per rVDM voor de vervoerder.

Meer weten?

Wil je meer weten over het rVDM? Neem dan contact op met je Countus-adviseur.