Algemeen

Vanaf 2025 leidt overwerk minder snel tot hoge WW-premie

30 mei 2024

Als werkgever betaal je voor medewerkers met vaste contracten een lagere WW-premie dan voor medewerkers met flexibele contracten. Vanaf 1 januari 2025 geldt de zogeheten 30%-herzieningsruimte bij 30 uur in plaats van de huidige 35 uur. Hierdoor mag je vaker de lage WW-premie toepassen bij overwerk. Wat betekent dit voor jou als werkgever?

Premiedifferentiatie

In de WW geldt sinds 2020 premiedifferentiatie. Werkgevers die werknemers vaste contracten aanbieden betalen een lagere premie dan bij flexibele contracten. De lage premie mag worden toegepast voor loon uit een arbeidsovereenkomst die voldoet aan de volgende 3 voorwaarden.

  • Geldt de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd?
  • Is de arbeidsovereenkomst schriftelijk vastgelegd?
  • Is de arbeidsovereenkomst geen oproepovereenkomst?

Deze 3 voorwaarden heten ook wel de ‘Ja, Ja, Nee – voorwaarden’. Ja: de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd en schriftelijk vastgelegd. En nee: de arbeidsovereenkomst is geen oproepovereenkomst.

Lage WW-premie herzien

Soms moet de lage WW-premie achteraf met terugwerkende kracht worden herzien naar de hoge WW-premie. Wanneer dit het geval is? Als een werknemer naast het aantal vaste uren gemiddeld meer dan 30% extra werkt in het kalenderjaar. Voor het gehele jaar geldt in dat geval de hoge WW-premie met terugwerkende kracht.

Een uitzondering op deze verplichting tot herziening bestaat bij grotere contracten waarbij de werknemer gemiddeld 35 uur of meer per week werkt. De regels met betrekking tot deze uitzondering worden verruimd.

Meer zekerheid en wendbaarheid

Vanaf 2025 vindt de herziening van de lage naar de hoge WW-premie pas plaats als een werknemer een arbeidscontract heeft van gemiddeld minder dan 30 uur per week. Die grens is nu gemiddeld 35 uur per week en wordt dus verschoven naar gemiddeld 30 uur of meer.

Deze afspraak heeft het kabinet vorig jaar gemaakt met de werkgevers- en werknemersorganisaties in het kader van het arbeidsmarktpakket. Met als doel: zorgen voor meer zekerheid voor werknemers én meer wendbaarheid voor ondernemers.

Meer weten?

Wil je hier meer over weten? Neem dan contact op met één van onze adviseurs binnen het team Fiscaal-Juridisch.