Algemeen

Steunpakket 3.0: maatregelen voor financiering

16 dec 2020

Heb je financiering nodig? Dat is in deze tijd knap lastig. Het coronavirus en de daarbij horende onzekerheden zetten de financieringsmogelijkheden namelijk op slot. De staat heeft hier snel op gereageerd met verschillende steunmaatregelen om financiers te stimuleren toch kredieten te verstrekken. Hoe zien deze maatregelen eruit en wat betekent dat voor jou?

Steunpakket

De belangrijkste maatregelen uit het steunpakket, zijn:

- Verruiming Borgstelling MKB
- Borgstellingskrediet Landbouw
- Klein Krediet Corona
- Garantie Ondernemingsfaciliteit

Minder risico

Wat is het doel van deze regelingen en hoe helpen ze de ondernemer? Deze regelingen zijn bedoeld om geselecteerde financiers (waaronder banken) te stimuleren om geld te verstrekken aan ondernemers. In het onzekere economische klimaat van dit moment zijn financiers minder genegen om geld te verstrekken. Door gebruik te maken van deze regeling(en) loopt de financier beduidend minder risico bij het verstrekken van een financiering.

Kritische toetsing

De ondernemer is erbij gebaat dat hij toegang houdt tot extern kapitaal. Deze regeling biedt beter toegang. Maar, het is de verantwoordelijkheid van de financier om kritisch te toetsen hoe het zit met het toekomstperspectief van de onderneming. De historische cijfers zijn erg belangrijk om aan te tonen dat de onderneming in de kern gezond was.

Als ondernemer moet je dus kunnen aantonen dat de gewenste aanvullende financiering ook in de toekomst terugbetaald kan worden. En, met een goed plan heb je een hogere kans van slagen. Onze financieringsspecialisten helpen je graag bij dat plan. Niet alleen bij de voorbereiding, maar we toetsen ook of de financiering het meest optimaal is ingericht en of de voorwaarden marktconform zijn.

Alternatieve financieringen

Het kan zijn dat je als ondernemer geen gebruik kunt maken van een ‘traditionele’ financiering. Maar er zijn ook alternatieve financieringen die misschien goed passen bij jouw financieringsbehoefte. Ben je daar benieuwd naar? Bij Countus beschikken we over een netwerk van dit soort alternatieve oplossingen.

Meer weten?

Heb je vragen over het steunpakket of over wat de maatregelen betekenen voor jou? Of heb je hulp nodig bij de voorbereiding van jouw financieringsaanvraag? Neem contact op met je adviseur.

Blijf als ondernemer op de hoogte van het laatste Corona-nieuws.