Agro, Akkerbouw

EIA 2021: wat zijn de mogelijkheden voor de agrarische sector?

14 jan. 2021

Ook in 2021 biedt de Energie-investeringsaftrek (EIA) weer fiscaal voordeel voor de landbouw. Op de nieuwe Energielijst staan gewijzigde én nieuwe investeringen die in aanmerking komen. Wat zijn nou de belangrijkste subsidiemogelijkheden? We zetten ze voor je op een rij.

De EIA in 2021

Ben je van plan om energiebesparende investeringen te doen of gebruik te maken van duurzame energie? Ook in 2021 biedt de EIA weer fiscaal voordeel. Het aftrekpercentage is – net als in 2020 – 45% over de investeringen uit de Energielijst 2021. Wil je gebruikmaken van de EIA? Dan moet de opdrachtverstrekking in 2021 plaatsvinden. Je moet de subsidie binnen 3 maanden na de opdracht aanvragen. 

Energielijst 2021: de wijzigingen

 • Ledverlichting (bestaande bouw en nieuwbouw): ten opzichte van 2020 zijn de voorwaarden gewijzigd. Ledbuizen komen niet meer in aanmerking.
 • Energiezuinige koel- en/of vriesinstallatie: maximaal € 1.500 per geïnstalleerde kilowatt van het vries of koelvermogen van de compressoren komt in aanmerking.
 • Transkritische CO2 koel- en/of vriesinstallatie: maximaal € 2.500 per geïnstalleerde kilowatt van het koelvermogen van de koelcompressoren komt in aanmerking.
 • Warmteterugwinning op koel- of persluchtinstallaties komt niet meer in aanmerking.
 • Direct gasgestookte condenserende boiler komt niet meer in aanmerking.

EIA 2021: de mogelijkheden voor de landbouw

Wat zijn in 2021 nu de belangrijkste mogelijkheden van de Energie-investeringsaftrek voor de agrarische sector?

 • Zonnepanelen met een vermogen van minimaal 15 kilowattpiek en een kleinverbruikersaansluiting tot en met 3 x 80 ampère. Heb je zonnepanelen op landbouwgrond of in een natuurgebied? Deze zijn helaas uitgesloten.
 • Accu voor opslag van duurzaam opgewekte elektriciteit. Accu’s voor transportmiddelen komen niet in aanmerking.
 • Warmteterugwinning uit ventilatielucht.
 • Warmteterugwinning uit luchtwassers.
 • Energiezuinige ventilator.
 • Warmtepompen.
 • Biomassaketel met vermogen tot 500 kilowatt.
 • Adiabatische luchtkoeling in stallen (nevelkoeling).
 • Hoogtemperatuur tapwaterboiler.
 • Toerengeregelde vacuümpomp voor melkwinningsinstallaties.
 • Energie-efficiënte melkkoeling (melkvoorkoeler in combinatie met warmteterugwinning).
 • Verwarmingssysteem voor bestaande pluimveestallen.
 • Warmtewerende coating op de buitenschil van koel- en vrieshuizen.
 • Droog- en verwarmingssysteem voor ventilatielucht in bewaarloodsen (warmtepomp).
 • Isolatie van bestaande constructie (toename R-waarde van minimaal 2,0).
 • Bandenspanningregelsysteem.
 • HR-elektromotor.
 • Specifieke energiebesparende maatregelen in de glastuinbouw.

Generieke energiebesparing

Bepaalde energiebesparende investeringen in gebouwen, processen of transportmiddelen die niet specifiek op de lijst staan kunnen mogelijk generiek toch in aanmerking komen voor investeringsaftrek. Dat kan als ze voldoende energie besparen ten opzichte van de gangbare investering. Je moet dan met een berekening zowel de besparing als de terugverdientijd berekenen voor 2021. De terugverdientijd moet tussen de 5 en 15 jaar liggen.

Meer weten?

Wil jij EIA aanvragen of weten wat de wijzigingen uit de Energielijst 2021 voor jou betekenen? Neem contact op met je adviseur of Subvention