Agro

De Omgevingswet: wat mag je ervan verwachten?

15 jan. 2024

Per 1 januari 2024 is de Omgevingswet ingevoerd. Een nieuwe wet – die oude wetten samenvoegt – over de ruimte waarin we wonen, werken én ontspannen. Oftewel: onze fysieke leefomgeving. De Omgevingswet moet ervoor zorgen dat we minder vergunningen nodig hebben. En dat het makkelijker is om een bouwproject te starten. We vertellen je er graag meer over.

Omgevingsplan

Sinds 1 januari spreken we niet meer van een bestemmingsplan. Iedere gemeente heeft in plaats daarvan straks 1 omgevingsplan. Een (langdurige) bestemmingsplanwijziging bestaat dus ook niet meer. De Omgevingswet maakt mogelijk dat er op 1 locatie meerdere zogenoemde functies van toepassing kunnen zijn. Dat maakt het makkelijker om meerdere soorten activiteiten uit te voeren. Iedere gemeente bepaalt welke activiteiten zij toestaat én welke regels daaraan verbonden zijn.

Overgangsrecht

Wil jij – of iemand anders – iets veranderen aan jouw leefomgeving? Dan krijg je te maken met de Omgevingswet. Verander je niets? Dan val je onder het overgangsrecht en blijven de huidige vergunningen gelden. Ben je van plan om uit te breiden of nieuwe activiteiten te starten? Breng dan in beeld om welke milieubelastende activiteiten het gaat.

Per activiteit bekijk je welke toestemming je nodig hebt. Gaat het om een meldingsplicht? Een vergunningsplicht? Of een informatieplicht? We raden je aan dit samen met je adviseur in beeld te brengen.

Nieuwe vergunning aanvragen

Er kan best nog tijd overheen gaan voordat gemeenten hun omgevingsplan officieel presenteren. Desondanks kun je al wel een vergunning aanvragen, nadat je je activiteiten in beeld hebt gebracht.

Door middel van een zogenoemde binnenplanse omgevingsplanactiviteit (OPA) vraag je een vergunning aan voor activiteiten die voldoen aan de regels van het omgevingsplan. Wil je toestemming aanvragen voor een activiteit die niet in het omgevingsplan staat? Dan gaat het om een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA).

Niet altijd makkelijker

In de praktijk moet blijken of de Omgevingswet het vergunningsproces makkelijker maakt. Het is op dit moment nog voor iedereen nieuw én er moet veel in kaart worden gebracht. Heb je veranderplannen voor 2024? Zeker in de beginfase is het belangrijk dat je de juiste strategie bepaalt, zodat het proces soepel verloopt. De Omgevingsadviseurs zijn daar erg goed in en helpen je graag.

Meer weten?

De Omgevingsadviseurs houden je met hun kennisdossier graag op de hoogte over de nieuwe Omgevingswet. Neem direct contact op met één van de adviseurs of spar eens met je Countus-adviseur.