Algemeen

Alcohol- en drugsgebruik op de werkvloer: ontslag of doorbetalen wegens ziekte?

03 feb. 2022

Wat doe je wanneer je als werkgever ontdekt dat een werknemer drugs of andere verdovende middelen heeft gebruikt? Kun je hem op staande voet ontslaan? Of is er dan eigenlijk sprake van arbeidsongeschiktheid? In dit artikel vertellen we hoe je hier als werkgever mee om kunt gaan.

Wat zegt de wet over drugsgebruik op de werkvloer?

Het gebruik van verdovende middelen op de werkvloer is niet per wet verboden. Wel kunnen we kijken naar ervaringen uit het verleden. Uit rechtspraak blijkt bijvoorbeeld dat er nog geen sprake is van arbeidsongeschiktheid als je werknemer een enkele keer verdovende middelen gebruikt.

Is je medewerker echt afhankelijk van deze middelen, oftewel verslaafd? En gaat deze verslaving samen met ernstige gebreken, waardoor hij wordt opgenomen of behandeld? Dan is de kans wél groot dat er sprake is van arbeidsongeschiktheid. In dat geval moet je het loon dus wel doorbetalen.

Wat is jouw alcohol- en drugsbeleid?

In alle andere gevallen is er niet per definitie sprake van arbeidsongeschiktheid. Het gebruik van alcohol of drugs door een werknemer kan dan tot ontslag leiden. Daarbij kan het helpen om een duidelijk beleid te voeren als het gaat om het gebruik van alcohol en drugs. Neem dit bijvoorbeeld op in het personeelshandboek of huishoudelijk reglement.

Wat leg je precies vast in zo’n handboek? Je kunt bijvoorbeeld aangegeven dat het gebruik van verdovende middelen tijdens werktijd reden kan zijn voor ontslag op staande voet. Gebruikt jouw medewerker deze middelen alleen in zijn privétijd en heeft dat verzuim op het werk als gevolg? Dan kun je ook dit opnemen als reden voor ontslag.

Je kunt in het handboek ook aangeven dat je bereid bent om hulp en ondersteuning te bieden om van de verslaving af te komen. Het is in alle gevallen belangrijk om de gemaakte afspraken en gegeven waarschuwingen schriftelijk vast te leggen. 

Hoe ga je om met een vermoeden?

Wil je werknemers gaan testen op alcohol- en drugsgebruik? Houd er rekening mee dat dit erg lastig is vanwege de bescherming van de privacy en grondrechten van werknemers. In die situatie kan de website van het Trimbos Instituut helpen. Op de website van het Trimbos Instituut vind je meer handige informatie over alcohol-, drugs- en medicijnenbeleid op het werk. Hier vind je stappenplannen over hoe je om kunt gaan met het vermoeden dat een werknemer onder invloed is tijdens werk of dat er mogelijk sprake is van een verslaving.

Meer weten?

Is er sprake van alcohol- of drugsgebruik op de werkvloer? Heb je een verslaafde werknemer? Is er sprake van grensoverschrijdend gedrag als gevolg van drugsgebruik? Of wil je een beleid opstellen voor gebruik door werknemers? Neem contact op met onze specialisten Sanne van Dam of Jack Albers. Zij helpen je graag.