Menu

Aanscherping geur- reductiepercentages combi-luchtwassers

Gecombineerde luchtwassers reduceren geen 70 tot 85 procent van de geur, maar slechts 40 tot 50 procent. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen University & Research (WUR). Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Milieu gaat nu naar aanleiding van de conclusies in het rapport wijzigingen doorvoeren in het geurbeleid voor de veehouderij.

 

Verlaging reductienorm

Uit het onderzoek blijkt dat biologische en chemische luchtwassers wel de geurreductie behalen waarvoor ze erkend zijn. De staatssecretaris gaat de geurreductienorm van combiwassers in de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv) verlagen en zoveel mogelijk gelijk stellen aan die van de enkelvoudige luchtwassers. De werkelijke geurreductie van de combi-luchtwassers is volgens haar namelijk veel lager dan de rekennorm en vergelijkbaar met de prestaties van enkelvoudige luchtwassers.

 

Gevolgen bestaande bedrijven

Wat betekent dit voor veehouderijbedrijven met een combi-luchtwasser? Voor bestaande bedrijven met een combi-luchtwasser die niet worden gewijzigd, of die een vervangingsinvestering willen doen waarbij de geurbelasting en het aantal dieren van een of meerdere diercategorieën niet toeneemt, verandert er niets. Je hebt als veehouder de investering immers gedaan op basis van een vergunning en mag dus handelen in overeenstemming met die vergunning. Dit geldt ook voor een melding in het kader van het Activiteitenbesluit.

Gevolgen nieuwe bedrijven

Bij nieuwe bedrijven en bij uitbreiding van bestaande bedrijven heeft deze aanpassing tot gevolg dat je met de lagere geurreductiepercentages moet gaan rekenen. Deze bedrijven komen volgens de staatssecretaris niet op slot te zitten, maar komen wel eerder boven de geurnorm.

‘Voor veehouders die niets wijzigen aan hun bedrijf, zijn er dus geen consequenties. Voor veehouders die het bedrijf gaan aanpassen en dus een nieuwe vergunning moeten aanvragen, is de keuze in luchtwassers beperkter geworden. Biologische luchtwassers reduceren meer geur dan chemische luchtwassers. Chemische luchtwassers daarentegen reduceren meer ammoniak. Het is dus afhankelijk van de situatie welke luchtwasser voor jou het meest geschikt is’, vertelt Albert Albers, specialist Ruimtelijke Ordening en Milieu bij Countus.

 

Gevolgen omwonenden

De aanpassing van de Rgv kan er voor omwonenden toe leiden dat sprake is van een (verdere) overschrijding van de geurnormen. Daarom wil Van Veldhoven op korte termijn met provincies en gemeenten in gesprek om te kijken hoe de hoge geurbelasting kan worden aangepakt. Daarbij denkt ze aan het optimaliseren van bestaande technieken en het ontwikkelen en stimuleren van alternatieven.

Ook wil ze bespreken hoe de controle op en de handhaving van de goede werking van combi-luchtwassers kan worden verbeterd. Ze stelt daarvoor een commissie in die nog deze zomer onderzoekt welke maatregelen op korte termijn mogelijk zijn ten behoeve van omwonenden in gebieden waar de geurnorm wordt overschreden.

 

Oorzaken nog niet helder

Het is nog niet precies duidelijk waarom combi-wassers minder geur en ammoniak verwijderen dan het Rgv- en Rav-reductieniveau. Als mogelijke oorzaken voor de lagere prestaties worden het ontwerp van de luchtwasser, niet uitgevoerd onderhoud en onvoldoende procesbewaking en processturing genoemd.

In het rapport wordt de wijze waarop de apparaten zijn getest als belangrijke oorzaak genoemd. Voor de reductie worden percentages aangehouden die gebaseerd zijn op metingen in Duitse laboratoria. Die laten grote verschillen zien met Nederlandse metingen, ondanks een bestaand Europees protocol voor geurmeting. Dat protocol moet daarom worden verbeterd luidt één van de conclusies.

 

Meer weten?

Wil je meer informatie over de reductienormen of over de keuze voor een (combi)-luchtwasser? Vul het contactformulier in of neem contact op met Albert Albers.

✆  06 143 204 65

a.albers@countus.nl

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Door: Albert Albers

Datum: 23-04-2018

Plaats een reactie

Reageren? Deel hier je mening. Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.