Menu

Wijziging afromingspercentage bij overdracht fosfaat

Op dinsdag 4 juni behandelde de Eerste Kamer het wetsvoorstel om het afromingspercentage bij overdracht van fosfaat te verhogen van 10 naar 20%. Het wetsvoorstel is in de Eerste Kamer aangenomen. Kom erachter wat dat voor jou betekent.

 

Achtergrond

Op 1 januari 2018 is het stelsel van fosfaatrechten ingevoerd. Landbouwers hebben voor de productie van fosfaat met melkvee fosfaatrechten nodig. De minister heeft méér fosfaatrechten uitgegeven aan landbouwers dan er geproduceerd mag worden door de Nederlandse melkveehouderij. Het sectorplafond bedraagt 84,9 miljoen kg fosfaat terwijl er ongeveer 85,3 miljoen kg aan fosfaatrechten is uitgegeven.

Een aantal maatregelen moet ervoor zorgen dat het aantal fosfaatrechten in de markt onder het sectorplafond komt. Namelijk: de korting bij overdracht van fosfaat, de vrijstellingsregeling zoogkoeienhouders en de beleidsregel jongvee. Maar omdat er nog steeds een overschot is, zijn er aanvullende maatregelen vereist. De minister wil een nieuwe generieke korting namelijk absoluut vermijden.

 

Verhoging afromingspercentage

Met de verhoging van het afromingspercentage hoopt de minister fosfaatrechten uit de markt te halen. Als toch blijkt dat deze verhoging niet werkt, dan overweegt de minister om het percentage eind 2019 nogmaals te verhogen. Of deze voorgenomen wijziging effect heeft, is lastig te bepalen. Aanvullende maatregelen zijn daarom niet uitgesloten.

In de toelichting op het wetsvoorstel wordt gesproken over een tijdelijke maatregel. In het aangenomen wetsvoorstel staat echter geen einddatum. Als het resultaat toch tegenvalt, is het niet uitgesloten dat het afromingspercentage voor langere tijd op 20% of hoger blijft staan.

Nu de Eerste Kamer het wetsvoorstel heeft aangenomen, zal de wetswijziging op korte termijn in werking treden. Tot slot: een wijziging van het afromingspercentage gaat in op de dag nadat de wet in het Staatsblad is geplaatst.

 

Advies

Heb je fosfaatrechten gekocht, maar nog geen melding gedaan van de overdracht bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)? Dan adviseren we je deze overdracht van fosfaatrechten zo spoedig mogelijk te melden bij de RVO. Zo voorkom je namelijk dat het verhoogde afromingspercentage van toepassing is. Wordt de melding gedaan na inwerkingtreding van de gewijzigde wet, dan is het verhoogde afromingspercentage van toepassing.

Ben je op dit moment nog in onderhandeling over de aankoop van fosfaatrechten? Maak dan goede afspraken over voor wiens rekening de korting komt. Met name voor de gevallen waarin het aangenomen wetsvoorstel in werking treedt vóórdat partijen de melding bij RVO verrichten.

 

Meer weten?

Wil je meer weten over de regels als het gaat om afroming bij de overdracht van fosfaat? Of wil je persoonlijk advies? Vul het contactformulier in of neem contact op met:

Andreas van der Vis

✆ 06 230 66 217

✉ a.vandervis@countus.nl

Aagje Tymersma

✆ 06 578 41 729

✉ a.tymersma@countus.nl

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Door: Andreas van der Vis Aagje Tymersma

Datum: 28-05-2019

Plaats een reactie

Reageren? Deel hier je mening. Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.