Menu

Wet waardeoverdracht klein pensioen: wat houdt het in?

Per 1 april 2018 is de automatische waardeoverdracht van kleine pensioenen in werking getreden. Dit geldt voor pensioenafspraken die vanaf 1 januari 2018 zijn gemaakt. Wat houdt het in? En wat betekent dit voor jou als werkgever?

Waardeoverdracht klein pensioen

In december 2017 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel waardeoverdracht klein pensioen aangenomen. In deze wet komen diverse onderwerpen op het gebied van pensioen aan de orde die op verschillende momenten in werking zullen treden. De automatische waardeoverdracht van kleine pensioenen is daar 1 van.

 

Aanleiding wet

Waarom deze wet? Werknemers hebben tijdens hun loopbaan steeds vaker meerdere korte dienstverbanden. Hierdoor ontstaan dus ook meerdere kleine ‘pensioenpotjes’. Omdat de administratiekosten van deze pensioenpotjes relatief gezien de pan uitrijzen, mochten pensioenuitvoerders deze potjes afkopen tegen een eenmalige afkoopsom.

Het nadeel daarvan is alleen, dat als deze situatie zich vaker voordoet, het risico bestaat dat er uiteindelijk weinig pensioenopbouw voor de betrokken werknemer overblijft. En dat is ongewenst, meent de wetgever.

Wat houdt de wet in?

De automatische waardeoverdracht van kleine pensioenen houdt in dat een ‘oude’ pensioenuitvoerder kan besluiten om het pensioenpotje van een werknemer over te dragen aan de ‘nieuwe’ pensioenuitvoerder. Deze bevoegdheid staat overigens los van het recht van de werknemer om zelf bij het wisselen van baan om waardeoverdracht van het pensioen te vragen. Door het samenvoegen van de pensioenpotjes ontstaat er dus 1 grote(re) pensioenpot.

Op zich een sympathieke praktijk, want de uitvoeringskosten van het pensioen verminderen en het wordt voor de werknemer duidelijker hoeveel pensioen hij heeft opgebouwd.

Mogelijk nadeel

Toch is er ook een mogelijk nadeel. Voor jou als werkgever zijn met de genoemde overdracht mogelijk kosten gemoeid. Dit risico bestaat voornamelijk als de pensioenregeling een verzekerde middel- of eindloonregeling is.

Bij het overdragen van een verzekerde pensioenuitkering van een ex-werknemer naar de pensioenuitvoerder van diens nieuwe werkgever wordt een koopsom in rekening gebracht. Het is mogelijk dat er rekenkundig gezien te weinig geld in het huidige pensioenpotje van de ex-werknemer zit om de gehele koopsom te betalen. Dit wordt veroorzaakt door de lage marktrente. Doorgaans is de ex-werkgever dan verplicht het verschil bij te betalen.

Het is nog even afwachten welk beleid verzekeraars hiervoor gaan hanteren. Deze waardeoverdracht is namelijk voor hen een vrije keuze en geen verplichting. De pensioenuitkering wordt als klein ‘pensioen’ aangemerkt als de uitkering ongeveer € 470,- op jaarbasis bedraagt (cijfers 2018). De kosten van een enkele overdracht zullen dus relatief beperkt blijven. Echter, bij een groot aantal in- en uit uittredingen kunnen de kosten aardig oplopen.

Wat te doen?

Het is voor de (voormalige) werkgever niet mogelijk om een waardeoverdracht tegen te houden. Bij een verlenging of wijziging van de pensioenregeling zijn er wellicht wel mogelijkheden om het risico van bijbetalen bij een waardeoverdracht in de toekomst tegen te gaan. Besteed hier dus wel aandacht aan.

 

Meer weten?

Wil je meer weten over de waardeoverdracht klein pensioen? Vul het contactformulier in of neem contact op met Harry Kompagnie.

✆ 06 212 95 913

h.kompagnie@countus.nl

Ik wil graag meer weten over de waardeoverdracht klein pensioen

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Datum: 31-05-2018

Plaats een reactie

Reageren? Deel hier je mening. Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.