Voorzitter/Lid Raad van Commissarissen

Voor de Raad van Commissarissen van Countus Groep B.V. zijn wij op zoek naar een Voorzitter en een Lid Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen komt graag in contact met enthousiaste kandidaten. 

De Raad van Commissarissen van Countus Groep B.V. bestaat nu uit vijf leden. De raad is collectief verantwoordelijk voor zijn taak. Van ieder Lid van de Raad van Commissarissen wordt verwacht dat hij of zij beschikt over een voor Countus relevant netwerk, affiniteit heeft met de producten en
dienstverlening van Countus en verwantschap heeft met de agrarische sector en/of de MKB sectoren waarop Countus zich richt.

Het beoogde lid RvC beschikt daarnaast over de volgende kwaliteiten:
• affiniteit met de doelstellingen van Countus;
• analytisch en cijfermatig sterk, met inzicht in strategische afwegingsprocessen;
• toezichthoudende ervaring, met gevoel voor governance;
• sterke interesse in bedrijfseconomische vraagstukken en control;
• ervaring met bedrijfsmatige toepassing van ICT-middelen en met het HRM-vakgebied strekt tot
de aanbeveling;
• inzicht in de kwaliteitseisen die aan het werk van accountants gesteld worden; beroepsmatige
ervaring met accountancy is een pré;
• bekend met agrarisch ondernemerschap en met 1 of meerdere door Countus benoemde
speersectoren: Agri, Zorg en Recreatie & Horeca;
• binding met de regio’s waarbinnen Countus werkzaam is en, gelet op de huidige samenstelling
van de Raad, is wonen, werken en netwerken in Overijssel een belangrijke pré;
• eigenschappen als integer, onafhankelijk, gericht op samenwerking, besluitvaardig en
communicatief;
• Voor de rol van voorzitter vragen we aanvullend bewezen bestuurlijke ervaring.

Tijdbelasting
De Raad van Commissarissen vergadert ongeveer 6 tot 8 keer per jaar, daarnaast zijn er een aantal informele bijeenkomsten. Iedere vergadering vraagt minimaal 1 dagdeel voorbereiding.

Vergoedingsregeling
De leden van de Raad ontvangen een op de zwaarte van de functie en verantwoordelijkheden afgestemde vergoeding.

Benoeming
Voorafgaand aan benoeming zal een betrouwbaarheidstoetsing door de AFM plaatsvinden.

Procedure
Na de briefselectie vinden op dinsdag 11 oktober (eind middag/begin avond) of donderdag 13 oktober 2022 (middag/begin avond) oriënterende gesprekken plaats en op donderdag 27 oktober (ochtend) of vrijdag 28 oktober 2022 evt. vervolggesprekken. Gedurende het verdere verloop van de procedure bestaat de mogelijkheid tot het inwinnen van referenties.

De organisatie Countus
Countus Groep B.V. is in 1924 begonnen als coöperatie van boeren en tuinders. Een organisatie van gedreven ondernemers die begrepen dat ze samen meer zouden bereiken dan alleen. Inmiddels zijn we al vele jaren een groep zelfstandige bedrijven met in totaal zo’n 563 medewerkers verdeeld over 26 vestigingen. En nog altijd geloven we in de kracht van samenwerking. We delen onze kennis en visie, ons netwerk en onze ideeën met klanten in uiteenlopende sectoren.

Countus Groep is actief op een tweetal markten:
1. Agro & Agri
2. MKB: verschillende sectoren en met focus op Zorg en Recreatie & Horeca

Countus Groep B.V. heeft een aantal werkmaatschappijen:
• Countus accountants + adviseurs B.V. richt zich op accountancy, audit, online boekhouden,
fiscaal-juridische zaken, bedrijfsadvisering, personeelsadministratie, personeelsmanagement,
salaris online, AVG, fusies, overnames, strategisch advies, internationaal ondernemen en
online HR-advies.
• Subvention Groep B.V. met daaronder Subvention B.V. en Zienergie B.V. Subvention B.V. richt
zich op het begeleiden en realiseren van subsidie-aanvragen op zeer breed terrein. Zienergie
B.V. adviseert rond duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.
• De Omgevingsadviseurs B.V. richt zich op ruimtelijke ordening en milieu.
• WeCapital B.V. richt zich op het vinden van een passende financieringsstructuur.

Daarnaast participeert Countus in een aantal deelnemingen.

Vragen?
• Meer informatie over de functie, de raad en de werkwijze van de raad vindt u op de website www.countus.nl
• Voor verdere vragen over Countus Groep kunt u terecht bij de heer B.E.J. (Bob) Seemann (voorzitter Raad van Bestuur) via 06-53212450.
• Voor vragen over de Raad van Commissarissen kunt u terecht bij de heer B.J. (Berend) Pastoor, waarnemend voorzitter Raad van Commissarissen. De heer Pastoor kunt u benaderen via het bestuurssecretariaat van Countus, bij mw. K. Schra (06-43903865).

Reageren?
Is uw belangstelling gewekt en voldoet u aan het profiel? Dan nodigen wij u uit voor woensdag 28 september 2022 te reageren door uw e-mail te richten aan Krista Schra: [email protected] 

Samenvatting:
Locatie:
Vestiging
Straatnaam
Dokter Stolteweg 2
Postcode, Plaatsnaam
8025 AV Zwolle
Algemeen tel. nr
038 45 526 00
Details:
Functietype
Raad van Commissarissen
Belangstelling? Maak uw interesse kenbaar via onderstaande button.
Nog vragen? Dan mag je contact opnemen met Krista Schra via [email protected]  of 0643903865.
Neem contact op met Heleen Admiraal