Menu

Beleidsregel fosfaatrechten jongvee: wat betekent dit voor jou?

Na een lange tijd van onzekerheid is er meer duidelijkheid over de positie van vleesvee binnen het stelsel van fosfaatrechten. Vleesveehouders hebben fosfaatrechten nodig voor jongvee dat bestemd is om een kalf te krijgen. Voor jongvee dat niet bedoeld is om een kalf te krijgen, zijn geen fosfaatrechten nodig. In deze blog gaan we dieper in op de beleidsregel. In de blog Vrijstelling fosfaatrechten vleesvee: de vrijstellingsregeling zoogkoeienhouders lichten we de vrijstellingsregeling toe.

Vrijstellingsregeling zoogkoeienhouders

De beleidsregel fosfaatrechten jongvee is onlangs gepubliceerd. Ook is een vrijstellingsregeling voor zoogkoeienhouders bekendgemaakt. Vrijwillig kiezen voor het houden van vleesvee zonder fosfaatrechten wordt nu mogelijk en de definitie van jongvee van vleesvee is helder.

Hoe zit het ook alweer?

In de vleesveehouderij valt een deel van het jongvee onder het fosfaatrechtenstelsel. Dit om onder andere te voorkomen dat melkveehouders hun jongvee (tijdelijk) bij vleesveebedrijven stallen om zo niet onder het fosfaatrechtenstelsel te hoeven vallen. Het gevolg hiervan is wel dat vleesveehouders ook onder het fosfaatrechtenstelsel vallen, terwijl hun dieren niet in de melkveehouderij terecht komen. Als deze bedrijven willen uitbreiden, moeten ze ook fosfaatrechten kopen. Dit vond de vleesveesector onterecht. Minister Schouten zag dit ook in heeft de concept vrijstellingsregeling gepubliceerd.

Beleidsregel fosfaatrechten

De beleidsregel fosfaatrechten jongvee heeft tot gevolg dat een vleesveehouder alleen fosfaatrechten nodig heeft voor jongvee dat bestemd is om een kalf te krijgen. De feitelijke situatie is hierin bepalend. Het fosfaatrechtenstelsel geldt dus voor elk kalf dat bedoeld is om zelf een kalf te krijgen.

 Wat betekent dit voor je fosfaatrechten?

Heb je begin 2018 fosfaatrechten van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) toegekend gekregen voor jongvee dat je alleen houdt voor de vleesproductie en niet voor het krijgen van een kalf? Houd er dan rekening mee dat deze toekenning opnieuw wordt beoordeeld en zo nodig herzien.

De ten onrechte toegekende fosfaatrechten komen dan te vervallen. Je ontvangt een (her)beschikking van RVO.

Correctie beschikking

RVO begint naar aanleiding van de ingevoerde beleidsregel met controles rondom vleesvee(bedrijven/houders) en verzendt voor zover aan de orde vervolgens de (her)beschikkingen fosfaatrechten.

Tegen een (her)beschikking staat de route richting bezwaar en beroep open. Naar verwachting krijgen niet alle vleesveehouders op korte termijn duidelijkheid over de aan hen beschikte fosfaatrechten en de eventuele intrekking daarvan. Mocht je hierdoor in de problemen komen? Neem dan contact met ons op.

Gevolgen voor reeds overgedragen fosfaatrechten

Een aantal bij RVO gemelde overdrachten van fosfaatrechten van vleesveehouders is door RVO aangehouden en zijn in de wacht gezet in afwachting van de beleidsregel. Er zijn daarentegen ook overdrachten wel verwerkt.

Zijn de fosfaatrechten nog niet overgedragen bij RVO, maar is er al wel een koopovereenkomst gesloten?

De verkopende partij kan mogelijk niet aan haar verplichtingen voldoen, de contractuele verhouding moet worden bekeken om conclusies te kunnen trekken.

Zijn de fosfaatrechten al wel overgedragen bij RVO?

Bij een veehouder die een (her)beschikking ontvangt maar zelf (ook na (her)beschikking) nog over voldoende fosfaatrechten beschikt, zal dit in de meeste gevallen geen gevolgen hebben voor de overdracht.

Als de veehouder echter over onvoldoende rechten beschikt, werkt de intrekking wellicht ook door naar de partij die de rechten reeds gekocht en geleverd heeft gekregen. Ook dan is het verstandig om de contractuele verhouding bekijken om conclusies te kunnen trekken.

 Niet drachtig

Als een dier in eerste instantie wordt gehouden voor de melkveehouderij, maar niet drachtig kan worden, kan het dier vanaf dat moment in de categorie vleesvee worden geplaatst om afgemest of afgevoerd te worden voor de slacht. Dit moment moet je als veehouder zelf in je administratie vastleggen. Voor het dier zijn namelijk eerst wel fosfaatrechten nodig, en later niet meer.

Geen beschikking

Er zijn nog steeds vleesveehouders die nog geen beschikking fosfaatrechten hebben gekregen. Mogelijk is dit reeds gemeld bij RVO. Als je op korte termijn geen beschikking krijgt, adviseren wij om nog een keer contact op te nemen met RVO.

Meer weten?

Heb je vragen over de beleidsregel fosfaatrechten jongvee en de gevolgen en mogelijkheden voor jouw bedrijf? We denken graag met je mee. Vul het contactformulier in of neem contact op met je ondernemersadviseur, jurist Aagje Tymersma of intern specialist Anja Vrieling.

✆ 06 578 41 729

a.tymersma@countus.nl

Ik wil graag meer weten over de fosfaatrechten jongvee

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Door: Aagje Tymersma

Datum: 26-07-2018

Plaats een reactie

Reageren? Deel hier je mening. Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.