Menu

Voorlopig duidelijkheid over richtlijn kinderalimentatie

Sinds op 1 januari 2015 de kindregelingen zijn veranderd en de richtlijn van de Expertgroep Alimentatienormen is aangepast, is er onduidelijkheid ontstaan over de uitvoering van de richtlijn kinderalimentatie. Er is vooral onduidelijkheid over het kindgebonden budget en de zogenaamde alleenstaande ouderkop.

De nieuwe richtlijn is een aanbeveling voor rechtbanken. De richtlijn geeft aan dat het hele kindgebonden budget in mindering moet worden gebracht op de behoefte van de kinderen. Daar waar er bijna geen behoefte van de kinderen meer is, heeft dit er soms toe geleid dat de niet-verzorgende ouder weinig of geen kinderalimentatie hoeft te betalen.

 

Rechtbanken moeten richtlijn kinderalimentatie volgen

Sommige rechtbanken hebben de aanbeveling van de Expertgroep Alimentatienormen niet gevolgd. Zij vinden de richtlijn kinderalimentatie in strijd met de doelstelling van de wet om de alleenstaande ouderkop in mindering te brengen op de kosten van een kind.

De rechtbank Den Haag heeft nu besloten dat rechtbanken de richtlijn wel moeten volgen. Dit moeten zij doen totdat de Hoge Raad heeft beslist over de manier moet worden omgegaan met het kindgebonden budget en de alleenstaande ouderkop. Alleen als toepassing van de richtlijn in een concreet geval leidt tot een onaanvaardbaar resultaat mag de rechtbank hiervan afwijken.

 

Voorspelbaarheid rechterlijke beslissingen

Liesbeth de Beij, voorzitter van de Expertgroep Alimentatienormen en rechter bij de Rechtbank Midden-Nederland, legt in een interview met Advocatenblad uit dat de aanbevelingen van de expertgroep bedoeld zijn om de voorspelbaarheid van rechterlijke beslissingen te vergroten. De aanbevelingen dragen er toe bij dat partijen in onderling overleg afspraken kunnen maken, omdat zij min of meer weten wat de uitkomst zal zijn als zij hun geschil aan de rechter voorleggen.

Komt het toch tot een rechtszaak? Dan hebben de partijen de taak om concreet aan te geven waarom in hun specifieke geval toepassing van de richtlijn tot een onaanvaardbare uitkomst leidt. Anders gezegd: de partijen mogen verwachten dat de rechter de richtlijnen toepast. Wil een van partijen het anders? Dan moet hij de rechter er van overtuigen dat dit in zijn geval nodig is.

 

Meer weten?

Meer weten over alimentatie? Wij hebben meerdere juristen die gespecialiseerd zijn in alimentatierekenen. We gebruiken het alimentatierekenprogramma INA dat ook door rechters ook wordt gebruikt. Wil je een (her)berekening van je kinderalimentatie of partneralimentatie? Vul het contactformulier in of neem contact op met Marjel Kempen.

✆ 06 143 99 415

 m.kempen@countus.nl

Ik wil graag meer weten over kinderalimentatie

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Door: Marjel Kempen-Luiten

Datum: 01-06-2015

Plaats een reactie

Reageren? Deel hier je mening. Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.