Menu

Van windmolens naar zonnepark: fiscaal niets nieuws onder de zon?

Ondanks dat er nog steeds nieuwe windmolenparken worden aangelegd, krijg ik als belastingadviseur steeds vaker te maken met vraagstukken over het stichten van een zonnepark op landbouwgrond. In hoeverre is de fiscale wet- en regelgeving omtrent de windturbines door te trekken naar deze zonneparken?

 

Windmolenpark versus zonnepark

Het ontwikkelen en exploiteren van een zonnepark kan meestal worden gezien als het drijven van een onderneming. De vervolgvraag daarop is echter lastiger. Want vormt een zonnepark ook een afzonderlijke onderneming naast de landbouwonderneming?

Zo ja, dan kan dat leiden tot een onttrekking van de landbouwgrond aan de landbouwonderneming met een – waarschijnlijk aanzienlijke – heffing van inkomstenbelasting. Dit vraagstuk heeft bij de ondergrond van een zonnepark uiteraard nog meer betekenis, gezien de veel grotere oppervlakte in vergelijking met de ondergrond van een windturbine.

 

Landbouwvrijstelling

Vanaf het moment dat het zonnepark wordt gesticht, is de voor agrariërs zo belangrijke landbouwvrijstelling niet meer van toepassing. Daardoor zijn de waardeveranderingen tijdens het bestaan van het zonnepark belast. Bij een latere verkoop of onttrekking van de grond vindt compartimentering plaats. Als de waardestijging van de grond is ontstaan terwijl de grond in gebruik was bij het landbouwbedrijf, dan kan de landbouwvrijstelling worden toegepast. Is de waardestijging ontstaan in het kader van de uitvoering van het zonnepark, dan is de boekwinst belast.

 

Cultuurgrondvrijstelling in overdrachtsbelasting

Een belangrijke fiscale ‘bottleneck’ bij het stichten van een zonnepark is de cultuurgrondvrijstelling in de overdrachtsbelasting. Op basis van deze vrijstelling vindt de verkrijging van de bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuurgrond ten behoeve van de landbouw plaats zonder heffing van overdrachtsbelasting. De voorwaarde hiervoor is dat die bedrijfsmatige exploitatie nog minimaal 10 jaar moet worden voortgezet.

Het exploiteren van een zonnepark is in beginsel niet aan te merken als bedrijfsmatige exploitatie ten behoeve van de landbouw. Het gevolg daarvan is dat niet alleen de verkrijging van grond die bestemd is voor de ontwikkeling van een zonnepark niet is vrijgesteld voor de overdrachtsbelasting, maar dat ook verkrijgingen van landbouwgrond in de afgelopen 10 jaar waarop nu een zonnepark wordt ontwikkeld, alsnog zijn belast met overdrachtsbelasting.

Niet uitgesloten is dat dit anders is als de grond ook wordt gebruikt voor de uitoefening van de landbouw. Bijvoorbeeld als er ook geiten of schapen op de betreffende grond lopen.

 

Meer weten over zonneparken?

Wil je meer informatie over de problematiek en uitdagingen omtrent windmolens en zonneparken? Vul het contactformulier in of neem contact op met Alies Visscher.

✆ 06 121 43 005

a.visscher@countus.nl

Ik wil graag meer weten over zonneparken en windmolens

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Door: Alies Visscher

Datum: 26-09-2017

Plaats een reactie

Reageren? Deel hier je mening. Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.