Menu

Aagje
Tymersma
agro juridisch advies

Pacht en grondgebruik/transacties (erfpacht, opstal-, optie- gebruiksovereenkomsten, erfdienstbaarheden, koop), samenwerkingsverbanden in de Agrarische sector en MKB (personenvennootschappen), mestwetgeving, vergunningen, voeren van bezwaar- en beroepsprocedures en civiele procedures bij overheden en rechtbank, GLB beleid, opstellen en screenen van overeenkomsten, testamenten advies (estate planning), echtscheidingen, bewindvoering en mentorschap, productierechten, bedrijfsovernames en opvolging. Docent Agrarisch Recht Van Hall Larensteijn. Aagje is onderdeel van het Expertise Team Fiscaal-Juridisch.

Contact met Aagje Tymersma?