Menu

Sponsoring

Countus is een organisatie met wortels en jarenlange relaties in het oosten, midden en noorden van Nederland. We vinden het belangrijk onze betrokkenheid te tonen en sponsoren daarom gedurende het hele jaar verschillende lokale en regionale evenementen. Hiermee willen wij een waardevolle bijdrage leveren aan de samenleving. Om de kracht van onze sponsoring zo optimaal mogelijk te houden, richten wij ons op 3 pijlers:

  1. Sport: we sponsoren de regionale sport vanuit de optiek ‘samen kom je verder’.
  2. Cultuur: we sponsoren regionale evenementen en bijeenkomsten die bijdragen aan de lokale cultuur.
  3. Maatschappij: we sponsoren projecten die passen bij de maatschappelijk betrokken organisatie die Countus is.

Sponsorcriteria

  • Het verzoek past binnen een van de 3 pijlers.
  • Het verzoek biedt de mogelijkheid tot positionering van Countus door middel van marketing en publiciteit.
  • Het verzoek past binnen de vastgestelde sponsorbudgetten.
  • Het verzoek heeft geen betrekking op religieuze of politieke doeleneinden, evenementen of organisaties, studentenreizen of -feesten, noch op particuliere initiatieven.

Aanvraag sponsoring

Aanvragen voor sponsoring kun je richten aan info@countus.nl.