Menu

Oplettendheid vereist bij wijzigingen bij KVK en RVO

Tot 15 mei 2019 heb je de tijd om de Gecombineerde opgave in te dienen. Als je ná het indienen hiervan en ná 15 mei je rechtsvorm gaat veranderen, dan moet je goed opletten welke overdrachtsdatum je doorgeeft aan de Kamer van Koophandel (KVK) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Dit kan namelijk invloed hebben op het wel of niet uitbetalen van betalingsrechten.

Belangrijke uitspraak

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven, de bevoegde rechter bij geschillen over de uitbetaling van betalingsrechten, heeft een belangrijke uitspraak gedaan met betrekking tot wijzigingen die worden doorgegeven ná 15 mei (waarbij met terugwerkende kracht tot een datum vóór 15 mei wijzigingen worden doorgegeven). Hieronder een voorbeeld.

Casus overdrachtsdatum

Na 15 mei heeft een onderneming een rechtsvormwijziging doorgegeven aan de KVK. Denk aan het omzetten van een eenmanszaak naar een vennootschap onder firma, of andersom. Bij het doorgeven van zo’n wijziging moet je de ingangsdatum van de nieuwe rechtsvorm melden.

Na deze wijziging meldt de landbouwer de bedrijfsoverdracht bij de RVO. Hij kiest voor een ingangsdatum vóór 15 mei. RVO heeft vervolgens besloten dat er geen uitbetaling op de betalingsrechten plaatsvindt. In de uitspraak staat de vraag centraal of het recht op uitbetaling van de betalingsrechten door de beëindigde onderneming is overgedragen aan de nieuwe onderneming.

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven oordeelt dat de melding van de bedrijfsoverdracht uiterlijk op 15 mei van het desbetreffende kalenderjaar bij RVO moet plaatsvinden, indien de ingangsdatum (van de nieuwe rechtsvorm) is gesteld op een datum vóór 15 mei. In deze casus is de melding pas verricht na 15 mei. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven merkt bovendien op dat de nieuwe onderneming niet zelf om uitbetaling van betalingsrechten heeft gevraagd.

Wat betekent dit voor jou?

Het wijzigen van de rechtsvorm van een onderneming vindt vaak plaats met terugwerkende kracht op basis van fiscale motieven, waarbij bij de KVK eveneens met terugwerkende kracht een wijziging wordt gemeld. Veelal wordt een datum gehanteerd gelijk aan de start van het boekjaar, zoals 1 januari of 1 mei. Bij de RVO wordt vervolgens een melding overdracht gemeld, waarbij de ingangsdatum gelijk aan de datum bij de Kamer van Koophandel of 1 januari van het betreffende kalenderjaar is.

Tip
Om problemen met de uitbetaling van betalingsrechten te voorkomen, raden wij aan om ná 15 mei geen meldingen bedrijfsoverdrachten door te geven bij de RVO met een ingangsdatum die ligt vóór 15 mei.

Een voorbeeld

Piet heeft een landbouwonderneming, een eenmanszaak. In de loop van 2019 besluit hij dat zijn dochter gaat toetreden tot de landbouwonderneming. De onderneming wordt dan voortgezet als vennootschap onder firma.

Voor 15 mei heeft Piet met zijn eenmanszaak de Gecombineerde opgave ingediend. Op 6 juni 2019 tekenen Piet en zijn dochter de schriftelijke overeenkomst waarbij wordt vastgelegd dat het resultaat met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2019 door hen wordt gedeeld.

Wat is ons advies?

  • Hanteer voor het inschrijven van de vennootschap onder firma bij de KVK de ingangsdatum 6 juni 2019
  • Hanteer voor de melding ‘overdracht beëindigd bedrijf’ bij de RVO de ingangsdatum 6 juni 2019

Op het moment dat Piet en zijn dochter zowel de inschrijving bij de KVK als de melding bij RVO hadden voorzien van een ingangsdatum die vóór 15 mei 2019 ligt, dan lopen ze het risico in dat jaar uitbetaling van de betalingsrechten mis te lopen.

Meer weten?

Wil je meer weten over deze uitspraak en wat dit eventueel voor jou betekent? Vul het contactformulier in of neem contact op met Andreas van der Vis of Aagje Tymersma.

✆ 06 230 66 217

✉ a.vandervis@countus.nl

✆ 06 578 41 729

✉ a.tymersma@countus.nl

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Door: Andreas van der Vis Aagje Tymersma

Datum: 03-05-2019

Plaats een reactie

Reageren? Deel hier je mening. Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.