Menu

Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Oss’ ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Oss’ ligt tot en met woensdag 19 december 2018 ter inzage. In het bestemmingsplan staat omschreven hoe de gronden in het buitengebied gebruikt en bebouwd mogen worden. We adviseren jou om goed te controleren of het bestemmingsplan past bij jouw (toekomstige) bedrijfsvoering, of dat er actie nodig is.

 

Waarom inzien?

Voor een nieuw bestemmingsplan wordt een lang en zorgvuldig proces doorlopen. Het achteraf herstellen van fouten of het opnemen van wensen is erg ingewikkeld en kost veel tijd en geld. Daarom is het belangrijk om nu alvast te beoordelen of het plan bij jouw situatie past. Daarmee voorkom je hoge kosten achteraf.

 

Aandachtspunten

Een aantal aandachtspunten uit het plan:

  • Alleen als je locatie is aangeduid als ‘specifieke vorm van agrarisch – veehouderij’, mag je vee of paarden houden. De gemeente heeft in het ontwerpbestemmingsplan in bijlage 7 in de tabel ‘Diersoorten veehouderijen’ per locatie aangegeven hoeveel vee er gehouden mag worden. Daarnaast mag je geen pluimvee en varkens samen houden op 1 locatie, tenzij dat op dit moment al het geval is.
  • Per agrarisch bedrijf mag je niet meer stikstof uitstoten dan nu is toegestaan in de stikstofdepositie (mol/ha/jaar). In bijlage 9 in de tabel ‘Stikstofrechten’ in het ontwerpbestemmingsplan kun je hier meer over lezen. Als je geen vergunning Wet Natuurbescherming, omgevingsvergunning of melding bezit, geldt de legale bestaande ammoniakemissie ten tijde van de vaststelling van het bestemmingsplan.

Het is belangrijk dat je de regels en gebruiksmogelijkheden voor jouw locatie beoordeelt. Geef daarbij extra aandacht aan het controleren van de bestaande bebouwing.

 

Controle ontwerpbestemmingsplan

Countus kan samen met jou bekijken of de gemeente de juiste gebruiksfuncties voor jouw perceel heeft opgenomen. Ben je klant? Dan voeren we deze controle uit voor € 45 (excl. btw). Ben je (nog) geen klant? Dan zijn de kosten voor een controle € 75 (excl. btw). Als het nodig is, kunnen we vervolgens ook een zienswijze indienen.

Meer weten?
Wil je meer informatie over het ontwerpbestemmingsplan of over de gebruiksfuncties voor jouw perceel? Vul dan het contactformulier in of neem contact op met Annewies de Haan of Albert Albers.

✆ 06 485 05 336

  a.dehaan@countus.nl

✆ 06 143 204 65

 a.albers@countus.nl

Ik wil meer weten over het ontwerpbestemmingsplan

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Door: Annewies de Haan

Datum: 29-11-2018

Plaats een reactie

Reageren? Deel hier je mening. Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.