Menu
Akkerbouw

Akkerbouwindex neemt enorme spurt

07/08/2018 - De verschillende akkerbouwmarkten - die gezamenlijk de Countus Akkerbouwindex vormen - lieten in de voorbije periode een flinke groeispurt zien....
Agro & Agri

Zonneweide op jouw landbouwgrond: waar moet je rekening mee houden?

02/08/2018 - De zonneweide heeft haar intrede gedaan in Nederland. Steeds meer agrarisch ondernemers worden door projectontwikkelaars benaderd voor de aanleg van...
Agro & Agri

200 miljoen beschikbaar voor Regio Deals

27/07/2018 - De regionale partners kunnen voor 1 september voorstellen indienen bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) voor de...

Vrijstellingsregeling zoogkoeienhouders: dit zijn de voorwaarden

26/07/2018 - Voor jongvee dat niet bedoeld is om een kalf te krijgen, zijn geen fosfaatrechten nodig. Dit staat in de beleidsregel...

Beleidsregel fosfaatrechten jongvee: wat betekent dit voor jou?

26/07/2018 - Na een lange tijd van onzekerheid is er meer duidelijkheid over de positie van vleesvee binnen het stelsel van fosfaatrechten....
Intensieve veehouderij

120 miljoen voor warme sanering varkenshouderij

26/07/2018 - Het ‘Hoofdlijnenakkoord warme sanering varkenshouderij’ kent nog veel onduidelijkheden. Wat al wel duidelijk is, is dat het kabinet € 120...

Vergroening vanggewassen: hier moet je op letten

19/07/2018 - De periode dat de eerste vanggewassen voor de vergroeningseis ‘Ecologisch Aandachtsgebied’ (EA) in de Gecombineerde Opgave worden gezaaid, is weer...

Transparantie met centrale database in melkveehouderij is goud waard

19/07/2018 - Het klimaat domineerde het agro-nieuws afgelopen week. Het voorlopig klimaatakkoord werd gepresenteerd in de zoveelste droge warme week. Een betere...
MKB

Zieke medewerker? Zorg voor een goede verzuimverzekering

11/07/2018 - Heb je werknemers in dienst? Dan heb je ongetwijfeld regelmatig te maken met een zieke medewerker. Naast dat je een...