Menu

Meer (melk)geld van eigen grond: ontdek jouw kansen

Hoe kun je als melkveehouder meer (melk)geld halen van je eigen grond? Hoe verhoog je de voerwinst (de melkopbrengst min de voerkosten) waarbij het eigen ruwvoer op waarde is gezet? Geke Enting, specialist melkvee en ondernemersadviseur bij Countus, vertelt je meer over de kansen die er zijn voor jouw bedrijf en in jouw omgeving.

 

Workshops voor melkveehouders

Samen met Agrifirm verzorgde ik namens Countus 4 workshops voor Drentse melkveehouders over hoe ze meer melkgeld van eigen grond kunnen halen. Agrifirm praatte melkveehouders bij over de praktische tips op het gebied van ruwvoerteelt, teeltplannen en de benutting van grond en gras. Mijn verhaal ging over de strategische keuzes die je kunt maken. Hoe ga je bijvoorbeeld om met grondaankoop en het thema grondgebondenheid? Voor welke kostprijs ga je melken? Voor welke ‘plus’ door bijvoorbeeld toeslagen wil je melken en wat past bij jouw bedrijf?

 

Kansen

Ik ben ervan overtuigd dat er voor melkveehouders nog genoeg kansen liggen in het tot waarde brengen van goed ruwvoer en dus geld van eigen grond. Grond is onlosmakelijk verbonden met de sector. Kijk naar de kringlooplandbouw, het rapport Grondgebondenheid, het advies dat de zelfvoorzieningsgraad van eigen eiwit minimaal 65% moet zijn in 2025, biodiversiteitseisen en klimaatonderwerpen in het GLB. Ook wanneer je naar de voorwaarden kijkt voor fosfaat uit de fosfaatbank, is grondgebondenheid hét item.

 

Schaalvergroting en intensivering

Schaalvergroting en intensivering zijn niet meer vanzelfsprekend hét credo in de sector. De kapitaalintensiteit in de sector is te hoog om te blijven groeien. Als je kijkt naar de grondprijzen, de prijs van fosfaatrechten en huisvestingskosten is het voor een groot aantal melkveehouders niet meer haalbaar om in al deze aspecten te investeren voor schaalvergroting. Waar kun je dan nog wel op bijsturen en geld verdienen?

 

Vakmanschap

Grond verwerven in Drenthe is geen probleem, bleek uit de workshops. Er zit potentie in de samenwerking met akkerbouwers en grondruil. Maar hoe maak je je grond tot waarde en hoe kom je tot een hoger saldo? Daarbij komt vakmanschap om de hoek kijken.

Goed ruwvoer telen is heel belangrijk, maar wat komt daar allemaal bij kijken? Hoe benut je je ruwvoer zo optimaal mogelijk?

  • Ga na hoeveel ton droge stof je van de grond oogst en hoe je dit omzet naar melk
  • Kijk eens naar je ruwvoervoorraad
  • Hoe zit het met jouw percentage eigen eiwit?

Vanuit het project ‘Vruchtbare Kringloop Achterhoek’ zien we dat 54 procent van de melkveehouders voldoet aan de eigen-eiwit-eis, als ook buurtcontracten meetellen. 27 procent van de melkveehouders haalt dit bijna en voor 19 procent ligt er nog een uitdaging. Dit zijn interessante cijfers die aangeven hoe de sector ervoor staat. Maar hoe zit het met jouw bedrijf?

 

Alternatieven

Welke opties heb je nog meer om meer melkgeld van eigen grond te halen? Is meer melk per koe altijd lonend en wat doen de vet- en eiwitgehalten? Het kan interessant zijn om je te verdiepen in alternatieve melkstromen. Denk aan VLOG-melk, weidemelk of bijvoorbeeld de Top Zuivellijn van FrieslandCampina. Welke kansen liggen er voor jouw bedrijf en wat is passend?

 

Meer weten?

Mijn advies luidt: bedenk goed waar je staat er waar je naartoe wilt. Wees kritisch en zie kansen in de nieuwe opgaven voor de melkveehouderij. Kijk eens hoe jouw bedrijf scoort en probeer alvast om het beter te doen. Welke kansen biedt jouw omgeving om meer (melk)geld van een hectare grond te halen?

Heb je vragen of wil je eens van gedachten wisselen? Vul dan onderstaand contactformulier in of bel Geke Enting.

✆ 06 124 28 298

✉ g.enting@countus.nl

Meer weten over kansen eigen grond?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Door: Geke Enting

Datum: 20-12-2018

Plaats een reactie

Reageren? Deel hier je mening. Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.