Menu

Door een verschil van mening of bij bijvoorbeeld een bedrijfsovername kunnen conflicten ontstaan tussen vennoten, mede-eigenaren of aandeelhouders. En zeker als het een conflict betreft binnen een familiebedrijf, kunnen de emoties hoog oplopen. Hoe los je dit op? Hieronder vind je een voorbeeld waarin we laten zien wat de voordelen zijn van mediation bij een conflict tussen vennoten of maten.

 

Voorbeeld mediation bij conflict tussen vennoten

Vader Piet en zijn zoon Arjan zitten samen in een maatschap waarin een akkerbouwbedrijf wordt uitgeoefend. Vader Piet zou al uit de maatschap zijn getreden, zodat Arjan het bedrijf alleen kon voortzetten. Piet weigert dit echter te doen, waardoor Arjan zich miskend voelt. Er ontstaat een conflict tussen beiden, waarbij een goede communicatie nauwelijks nog mogelijk is.

Vader en zoon besluiten om een mediator in te schakelen. Tijdens de mediation blijkt dat Arjan het gevoel heeft dat hij geen kans krijgt om het bedrijf alleen voort te zetten. Piet geeft aan het gevoel te hebben dat Arjan het nog niet alleen aankan. De mediator biedt de mogelijkheid om los van de vader-zoonrelatie een gesprek te voeren, waarbij de zaken vanuit een ander perspectief worden bekeken. Dan blijkt dat punten die voor de één belangrijk zijn, voor de ander helemaal niet onoverkomelijk zijn.

 

Een oplossing

Uiteindelijk komen Piet en Arjan tot een oplossing: Piet treedt uit de maatschap, maar blijft nog 2 dagen in de week werkzaam binnen het bedrijf om Arjan te ondersteunen.

De mediation heeft er in deze situatie toe geleid dat onderliggende gevoelens naar boven zijn gekomen en dat beide partijen zaken vanuit een ander perspectief hebben bekeken.

De namen in dit voorbeeld zijn fictief.

Direct contact