Menu

Martin Scholten van WUR: ‘Vee is onmisbaar in kringlooplandbouw’

Tijdens de Countus relatieavond op maandag 4 november hadden we een interessante gastspreker. Martin Scholten is directeur dierwetenschappen bij Wageningen University & Research (WUR) en is lid van de commissie-Remkes. Scholten is bovendien een belangrijke adviseur van minister Schouten. De minister heeft van kringlooplandbouw het beleidsspeerpunt gemaakt. Tijdens de relatieavond deelde Scholten zijn visie op de kringlooplandbouw.

Kringlooplandbouw niet zonder veeteelt

Scholten vertelde dat de veehouderij een onmisbare schakel is in de kringlooplandbouw. En dat de overheid beter kan investeren in de landbouw dan boeren wegjagen uit ons land. Dat was één van zijn conclusies van zijn verhaal, daarmee aansluitend op het thema van de avond: ‘Van grond naar mond’.

Daarmee brak Scholten een lans voor de ruim 200 boeren en relaties van Countus in het Abe Lenstra stadium in Heerenveen. Scholten erkent dat er problemen zijn die opgelost moeten worden, maar hij verzet zich tegen generieke korting van de veestapel. Daar lossen we niets mee op.

 

Benutten van grondstoffen

Volgens Scholten is vee onmisbaar in de kringlooplandbouw, waar alles immers draait om het goed benutten van grondstoffen. De veehouderij versterkt de efficiency van de grondstofbenutting. Dierlijke eiwitten mogen gewoon op ons duurzame menu staan. De mens hoeft echt niet puur plantaardig te eten.

Ook mest is een waardevolle grondstof. Vanwege de stikstofcrisis is er nu weer volop belangstelling voor het scheiden van urine en mest in een vroeg stadium. Nu is alles nog gebaseerd op drijfmest. Technisch kan mestscheiding binnen 2 jaar rond zijn. Maar dan moeten veehouders wel financiële hulp krijgen bij die overstap.

Verder kan kringlooplandbouw grootschalig en niet per se lokaal en grondgebonden worden toegepast. Glastuinbouw past ook in dat plaatje. Nederland kan in de toekomst de modernste landbouw van de wereld behouden én de tweede exporteur van de wereld blijven.

 

Eiwit uit suikerbietenblad

Scholten geeft een voorbeeld van het benutten van grondstoffen, namelijk het hergebruik van het blad van suikerbieten. Dat groen is rijk aan eiwit. Cosun (Suiker Unie) heeft dit jaar een proeffabriek in gebruik genomen om dat eiwit eruit te halen. Het Nederlandse bietenareaal kan zo import van eiwitrijk veevoer beperken.

Daarnaast ziet Scholten mogelijkheden voor insectenteelt als tussenschakel. Daarbij eten insecten afvalproducten en worden ze op hun beurt benut als voer voor kippen.

 

Drie relatieavonden in verschiet

Voor belangstellenden die deze presentatie ook willen bijwonen, zijn er nog drie mogelijkheden:

  • Dinsdagavond 12 november 2019 – De Poppe, Markelo
  • Dinsdagavond 19 november 2019 – ’t Voorhuys, Emmeloord
  • Dinsdagavond 3 december 2019 – Van der Valk, Zwolle

Meer weten?

Wil je deze presentatie van Martin Scholten ook bijwonen? Meld je dan direct aan via het aanmeldformulier.

Datum: 08-11-2019

Plaats een reactie

Reageren? Deel hier je mening. Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.