Agro

Wat zijn de derogatievoorwaarden voor 2023?

16 mrt. 2023

Derogatie van de stikstofgebruiksnorm wordt afgebouwd. De norm wordt tot en met 2026 omlaag geschroefd en het aantal gebieden dat voor derogatie in aanmerking komt, neemt af. Weet jij welke voorwaarden voor jou gelden? We geven je graag een overzicht.

Natura 2000- en grondwaterbeschermingsgebieden

Percelen in Natura 2000- en grondwaterbeschermingsgebieden komen vanaf 2023 niet meer in aanmerkingen voor derogatie. Vanaf 2024 kan dit ook gelden voor percelen rondom een Natura 2000- gebied.

Wat als je met je bedrijf gedeeltelijk in een niet-derogatie gebied valt en gedeeltelijk daarbuiten? De regel is dan dat je de hogere gebruiksnorm aanvraagt voor de percelen waarop derogatie is toegestaan, maar dat je wel met je gehele bedrijf aan de derogatievoorwaarden voldoet.

Door nutriënten verontreinigde gebieden

In voorgaande jaren hadden zand- en lössgronden in de provincies Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg al een minder hoge derogatienorm dan de rest van Nederland. Het zou hier namelijk gaan om met nutriënten verontreinigde gebieden. Aan deze lijst zijn nu 3 nieuwe gebieden toegevoegd, namelijk:

- Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier;
- Hoogheemraadschap van Delfland;
- Waterschap Brabantse Delta.

Hier geldt in 2023 een stikstofgebruiksnorm van 220 kg per hectare als je een derogatievergunning hebt.

Overige landbouwgrond in Nederland

Zit je niet in een Natura 2000-gebied, een grondwaterbeschermingsgebied of een door nutriënten verontreinigd gebied? Dan praten we voor 2023 over een stikstofgebruiksnorm van 240 kg per hectare met een derogatievergunning.

Tegemoetkoming voor de afbouw

Omdat de mestafvoerkosten zullen oplopen door de afbouw van derogatie, kun je een tegemoetkoming van de kosten krijgen. Die is er in de vorm van een subsidie. Meer hierover lees je in dit artikel.

Derogatie aanvragen

De aanvraag van een derogatievergunning voor 2023 is inmiddels geopend. Je kunt de aanvraag tot en met 7 april 2023 indienen. Zorg ervoor dat je vóór deze einddatum een bemestingsplan hebt opgesteld.

Voorwaarden

Net als voorgaande jaren moet je met het aanvragen van een derogatievergunning voldoen aan de volgende voorwaarden:
- 80% van je landbouwgrond is grasland (bufferstroken tellen niet mee als landbouwgrond).
- Je hebt een bemestingsplan opgesteld.
- Je gebruikt geen fosfaat uit kunstmest.
- Je betaalt € 50 aan legeskosten en je betaalt monitoringskosten.
- De verhoging van de gebruiksnorm geldt alleen voor graasdierenmest.
- Je doet niet mee aan bovengronds mest uitrijden.

Verder gelden er een aantal aanvullende voorwaarden:
- Je hebt per 5 hectare landbouwgrond minstens 1 bodemanalyse.
- In zand- en lössgrondgebieden én op alle bodemsoorten in de nieuwe nutriënten verontreinigde gebieden geldt een stikstofkorting van 65 kg na het scheuren van grasland voor mais.
- In dezelfde gebieden geldt een stikstofkorting van 50 kg na het scheuren van grasland voor graslandvernieuwing.

Bemestingsplan

Het bemestingsplan is voor derogatiebedrijven niet anders dan andere jaren. Je maakt een berekening van de voorgenomen bemesting per perceel en een berekening van de gebruiksnormen en of de voorgenomen bemesting hierin past. Meer over het bemestingsplan lees je in de toelichting van RVO.

Vragen over de derogatievergunning?

Wil je meer weten over de voorwaarden van het aanvragen van een derogatievergunning? Vraag je adviseur, hij of zij helpt je hiermee graag.