Algemeen

Verplicht einde ‘slapend dienstverband’

13 nov 2019

Het oordeel van de Hoge Raad over het zogeheten ‘slapend dienstverband’ is eindelijk bekend! Een werkgever mag een werknemer niet slapend in dienst houden om betaling van de transitievergoeding te ontlopen. Dat brengt ‘goed werkgeverschap’ met zich mee als eis. Het gaat om dienstverbanden van langdurig zieke werknemers die niet meer werken en ook geen recht meer hebben op loon.

Uitspraak Hoge Raad

De advocaat-generaal bracht onlangs al een advies uit aan de Hoge Raad. Dat advies luidde dat je een langdurig zieke werknemer moet loslaten, ongeacht de wettelijke transitievergoeding. Volgens het advies gaat het argument dat je als werkgever op hoge kosten wordt gejaagd niet meer op.

Dat komt omdat er een wet is waarin is geregeld dat je als werkgever wordt gecompenseerd door het UWV voor betaling van de transitievergoeding aan een langdurig zieke werknemer. De Hoge Raad is het eens met dit advies.

Wanneer er sprake is van een redelijke grond voor ontslag vanwege langdurige ziekte, moet je instemmen met het voorstel van je werknemer om het dienstverband te beëindigen. Dit doe je op grond van ‘goed werkgeverschap’ en gebeurt volgens de Raad onder toekenning van een vergoeding ter hoogte van de transitievergoeding.

Gerechtvaardigd belang

Als je een gerechtvaardigd belang hebt om de langdurig zieke werknemer toch in dienst te houden, ben je niet verplicht om mee te werken aan het verzoek tot beëindiging van het dienstverband. Bijvoorbeeld als er een reëel uitzicht is op re-integratie. Bij een slechte financiële situatie kun je onder omstandigheden wel verlangen dat betaling in termijnen of pas na 1 april 2020 plaatsvindt. Het UWV zal de transitievergoeding voor langdurig zieke werknemers namelijk vanaf 1 april 2020 gaan compenseren.

Maximale vergoeding

De Hoge Raad oordeelt verder dat je niet verplicht bent een transitievergoeding aan te bieden voor de tijd dat het dienstverband slapend is gehouden. Je bent dus alleen verplicht een vergoeding te betalen ter hoogte van de wettelijke transitievergoeding op het moment dat er een redelijke grond voor ontslag ontstond (meestal na 104 weken ziekte). Hiermee komt de Hoge Raad je enigszins tegemoet.

Wat moet ik doen?

Je doet er goed aan zo snel mogelijk uit te zoeken of je met deze uitspraak van de Hoge Raad verplicht bent om een slapend dienstverband van langdurig zieke werknemers te beëindigen. Zo ja, welke stappen moet je (dit jaar) dan nog zetten? Door dat helder te hebben, kun je aanvullende problemen voorkomen.

Meer weten?

Wil je advies of heb je hulp nodig bij het beëindigen van een slapend dienstverband? Wil je berekeningen maken over de hoogte van de transitievergoeding nu en in 2020? Of wil je je optimaal voorbereiden op de aanvraag compensatie transitievergoeding bij het UWV? Ga naar het contactformulier in of neem contact op met Herman Everts of Sanne van Dam.

✆ 088 56 572 96

[email protected]

✆ 06 184 463 27

[email protected]