Algemeen

TOZO vanaf 1 juni 2020: inkomensondersteuning voor zelfstandigen

08 sep 2020

Ook voor zelfstandigen heeft de overheid een steunmaatregel in het leven geroepen: de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO). De regeling wordt met 4 maanden verlengd. De verlengde regeling loopt van 1 juni tot en met 30 september 2020. Er zijn wel enkele wijzigingen ten opzichte van de initiële TOZO. Wat blijft en wat verandert er?

Veranderingen TOZO

De TOZO is zo opgesteld dat zzp’ers financiële ondersteuning krijgen, zodat zij in hun levensonderhoud kunnen voorzien. In de TOZO 2 is een aantal aanpassingen van toepassing ten opzichte van de initiële TOZO.

Als je een aanvullende uitkering levensonderhoud aanvraagt, wordt er voortaan een partnerinkomenstoets uitgevoerd. Dit houdt in dat het inkomen van je partner meetelt bij het bepalen van de hoogte van de uitkering. Komt het totale huishoudinkomen boven het sociaal minimum? Dan kun je geen aanspraak maken op de uitkering voor levensonderhoud.

Voor de aanvraag lening bedrijfskapitaal moet je verklaren dat er geen surseance van betaling of faillissement is aangevraagd of verkregen. Dit geldt voor jezelf, je onderneming en indien van toepassing voor de vennoten met wie je samenwerkt.

TOZO 2 aanvragen

De TOZO 2 kun je vanaf 1 juni 2020 aanvragen. Indien je al een TOZO 1-uitkering hebt ontvangen, dan kun je een verkorte aanvraag indienen. De aanvraag van deze regeling gaat via de gemeente waarin je woont. Je kunt de tegemoetkoming aanvragen voor de maanden juni tot en met september – en enkel voor de maanden waarvoor je geen uitkering ontvangt op grond van de TOZO 1.

Let op:

TOZO 2 is nog aan te vragen tot en met 30 september 2020.

Meer weten?

Wil je meer weten over de aanvullende steunmaatregelen voor bedrijven? Of heb je vragen met betrekking tot jouw specifieke situatie? Neem dan contact op met één van onze adviseurs.