MKB

TEK versoepeld: verlaging energiekosten naar 7% van de omzet

16 nov 2022

Er komt een versoepeling van één van de voorwaarden voor de regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK). De energiekosten van je bedrijf moeten tenminste 7% van de omzet uitmaken, in plaats van de eerder vastgestelde 12,5%. Hierdoor komen meer mkb-bedrijven in aanmerking voor de TEK. Wat betekent dit voor jou?

Aanpassing vanwege energiebelasting

De aanpassing van het percentage energie-intensiviteit heeft te maken met de energiebelasting. Het kabinet vindt het bij nader inzien niet terecht dat de energiebelasting een variabel is, in plaats van een vast onderdeel van de berekening waarmee de energie-intensiviteit in de TEK wordt bepaald.

Voorwaarden TEK

De TEK is alleen bedoeld voor energie-intensieve mkb-bedrijven. Om voor de TEK in aanmerking te komen, moet jouw mkb-bedrijf dan ook voldoen aan een aantal eisen:
• Je hebt maximaal 250 medewerkers, maximaal € 50 miljoen omzet en/of balanstotaal van maximaal € 43 miljoen,
• Je staat ingeschreven in het Handelsregister van de KvK.
• Je bedrijf is energie-intensief, waarbij minimaal 7% van de omzet bestaat uit energiekosten.

Omvang tegemoetkoming

Energie-intensieve mkb’ers krijgen een compensatie van 50% van de energiekostenstijging, boven een vastgestelde drempelprijs tot een maximum van € 160.000. De drempelprijs is vastgesteld op
€ 1,19 per kuub gas en € 0,35 per kilowattuur elektriciteit.

Uitvoering door de RVO

De Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) zal de TEK gaan uitvoeren. Je kunt op de site van de RVO ook een ‘houd me op de hoogte-pagina’ vinden, waarbij je als mkb’er, na aanmelding, informatie krijgt over de inrichting en openstelling van de TEK.

Let op!

Het kan nog tot het tweede kwartaal van 2023 duren voordat de TEK wordt opengesteld. De regeling gaat dan met terugwerkende kracht gelden voor de periode november 2022 tot en met december 2023. Ervaar je nu al problemen, dan zal het verlenen van uitstel van betaling van belasting je een mogelijke oplossing kunnen bieden. Ook zijn banken bereid in die gevallen eerder krediet te verlenen.

Meer weten over de TEK?

Heb je vragen over de regeling Tegemoetkoming Energiekosten of heb je hierbij advies of hulp nodig? Neem dan contact op met de adviseurs van Countus. Zij helpen je graag.