Agro

Tegemoetkoming afbouw derogatie: subsidie behoud grasland

13 jun. 2023

Door de afbouw van derogatie krijg je te maken met hogere kosten voor mestafvoer. Om agrariërs te compenseren, komt de overheid met een vergoeding: een subsidie voor het behoud van grasland. Meer weten over de voorwaarden van deze subsidie? Lees dan verder.

Subsidie Behoud grasland bij afbouw derogatie

De subsidie die je als derogatiebedrijf kunt aanvragen, is de subsidie Behoud grasland bij afbouw derogatie. Deze subsidie maakt het aantrekkelijker om je grasland te behouden en weer een derogatievergunning aan te vragen.

Wil je deze subsidie aanvragen? Dan moet je in 2021 of 2022 een derogatievergunning hebben gehad. Daarnaast moet minimaal 80% van je landbouwgrond grasland zijn.

Kun je in 2023 weer derogatie aanvragen? Dan is het voor deze subsidie verplicht dat je dat ook doet. Kun je geen derogatie aanvragen, omdat je in een gebied zit waar dit niet meer mag? Ook dan kun je in aanmerking komen voor de subsidie. Je moet dan dus wel in de voorgaande jaren een derogatievergunning hebben gehad én 80% van je landbouwgrond moet grasland zijn.

Aanvragen

Vanaf 19 juni 09:00 uur kun je deze subsidie aanvragen. De aanvraag sluit op 18 juli 2023 om 17:00 uur. In 2024 en 2025 heb je opnieuw de kans om deze subsidie aan te vragen. Bij het indienen van het formulier wordt automatisch gecontroleerd of een derogatievergunning aanwezig is. Wordt de derogatievergunning over 2021 en 2022 niet gevonden? Dan kun je aangeven of er sprake is geweest van een bedrijfsoverdracht. Is er geen derogatievergunning van 2023? Dan kun je aangeven of er percelen zijn die in een Natura 2000-gebied of een grondwaterbeschermingsgebied liggen.

Subsidiebedrag

De subsidie bedraagt maximaal € 20.000 per bedrijf. Hoeveel je krijgt, hangt af van het aantal hectares en de hoeveelheid stikstofruimte die je moet inleveren. Per 10 kilogram stikstof per hectare die je minder mag uitrijden, krijg je € 20. Daal je bijvoorbeeld van 250 kg stikstof per hectare naar 220 kg, dan ontvang je € 60 per hectare.

Let op: de subsidie valt binnen de de-minimisverordering. Van 2021 t/m 2023 mag je maximaal
€ 20.000 aan de-minimissteun ontvangen. Het kan dus zijn dat de subsidie lager uitvalt omdat je met een andere regeling al de-minimissteun hebt ontvangen. Je hebt recht op het bedrag tot het maximum van de de-minimisverordening.

Doe je een aanvraag? Weet dan dat je de subsidie niet gegarandeerd krijgt. Subsidies worden beoordeeld op volgorde van aanvraag totdat het budget op is. Het budget van 2023 is € 30.000.000 euro. 

Meer weten?

Meer weten over de subsidie Behoud grasland bij afbouw derogatie? Of heb je hulp nodig bij de aanvraag? Je adviseur helpt je graag!