Algemeen

Leerlingen in dienst? Vraag de subsidie praktijkleren aan

Lijsje Slager, Karin Dopmeijer
14 jun. 2021

Heb je (bbl-)leerlingen in dienst? Tot en met 16 september 2022 kun je als werkgever weer de subsidie praktijkleren aanvragen voor het studiejaar 2021-2022. Mis ‘m niet!

Subsidie praktijkleren

De subsidie praktijkleren is een tegemoetkoming voor ondernemers die leerlingen of studenten begeleiden. Per leerling heb je recht op maximaal € 2.700.

Voorwaarden subsidie

Je kunt de subsidie aanvragen als je een leerling of student een leerplaats biedt uit 1 van de volgende categorieën:

  • Vmbo/Vso/Pro
  • Mbo: een beroepsbegeleidende leerweg (bbl)
  • Hbo: een duale of deeltijdopleiding die binnen de sectoren techniek, landbouw en natuurlijke omgeving, gezondheidszorg of gedrag en maatschappij valt
  • Promovendi en Technologisch ontwerpers in opleiding (toio’s)

De leerlingen hoeven niet per se bij jou op de loonlijst te staan. Werken ze via een uitzendbureau of payrollbedrijf? Zolang jij de begeleiding biedt, heb je recht op deze subsidie.

De subsidie kun je achteraf per studiejaar aanvragen.

Extra subsidie voor specifieke sectoren

Voor bbl-leerwerkplekken binnen de sectoren landbouw, horeca of recreatie is ook in het studiejaar 2021/2022 weer extra budget beschikbaar. Bied jij een bbl-leerwerkplek aan binnen deze sector? Dan heb je naast het standaard subsidiebedrag recht op een extra subsidie. Ook voor een hbo-leerplek in de sectoren techniek en gezondheidszorg bestaat recht op een extra subsidie. Het is nog niet bekend hoe hoog deze extra subsidie per leerling is.

Extra subsidie voor conjunctuurgevoelige sectoren

Daarnaast is er ook in het studiejaar 2021/2022 weer een extra budget beschikbaar voor werkgevers in sectoren die zwaar getroffen zijn door de coronamaatregelen. Dit om de werkgever te stimuleren om bbl-leerwerkplekken aan te blijven bieden. Het is niet bekend hoe hoog deze extra subsidie per leerling is. Deze subsidie geldt niet voor werkgevers uit de sector landbouw, horeca en recreatie. Check hier of de SBI code van je onderneming in aanmerking komt voor deze extra subsidie. 

Praktijk voor derde leerweg

Onder voorwaarden is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor leerlingen die een opleiding volgens de derde leerweg volgen. Er moet dan sprake zijn van kortlopende bij - en omscholing van een werkzoekende of een werkende die werkloos dreigt te worden. Vraag ons naar de voorwaarden. 

Zorg voor bewijsvoering

Countus helpt je graag bij het aanvragen van de subsidie praktijkleren. Hiervoor hebben wij een kopie van de praktijkovereenkomst nodig. Ook moet je zorgen voor een aanwezigheidsregistratie en voor een bewijs waaruit blijkt dat begeleiding heeft plaatsgevonden. Denk aan een kopie van het werkboek of een uitdraai van de documentatie in de online portal.

Als werkgever heb je een bewaarplicht. Je moet de documenten gedurende 5 jaar na het studiejaar waarvoor de subsidie is verstrekt bewaren. Bij een controle moet je deze stukken kunnen laten zien. Zorg er dus voor dat je de documentatie goed op orde hebt. Ook wanneer de betreffende leerling inmiddels vertrokken is. Uit de praktijk blijkt namelijk dat leerlingen bij vertrek het werkboek meenemen of dat er dan geen toegang meer is tot de online portal.

Leerarbeidsovereenkomst

Neem je een nieuwe bbl-leerling aan? Stel dan altijd een leerarbeidsovereenkomst op, zodat deze uitgezonderd is van de ketenregeling. Je hoeft de leerling dan minder snel een vast contract aan te bieden. Wij kunnen je hier uiteraard over adviseren.

STAP- budget

Vanaf 2022 is het STAP- budget een nieuwe vergoeding voor scholing. STAP staat voor STimulering ArbeidsmarktPositie en is aan te vragen door iedere werkende of werkzoekende. Wil je graag dat werknemers een training, cursus of opleiding volgen? Informeer dan eens of er mogelijkheden zijn binnen het STAP- budget.

Meer weten?

Wil je meer weten over de subsidie praktijkleren? Of wil je dat Countus deze subsidie voor je aanvraagt? Neem contact op met Lijsje Slager of Karin Dopmeijer.

Meer informatie? Neem contact op met Lijsje Slager
Meer informatie? Neem contact op met Karin Dopmeijer
Neem contact op met Lijsje Slager