Algemeen

Oplettendheid vereist bij wijzigingen bij KVK en RVO

Dick Akse

Tot 15 mei 2019 heb je de tijd om de Gecombineerde opgave in te dienen. Als je ná het indienen hiervan en ná 15 mei je rechtsvorm gaat veranderen, dan moet je goed opletten welke overdrachtsdatum je doorgeeft aan de Kamer van Koophandel (KVK) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Dit kan namelijk invloed hebben op het wel of niet uitbetalen van betalingsrechten.

Belangrijke uitspraak

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven, de bevoegde rechter bij geschillen over de uitbetaling van betalingsrechten, heeft een belangrijke uitspraak gedaan met betrekking tot wijzigingen die worden doorgegeven ná 15 mei (waarbij met terugwerkende kracht tot een datum vóór 15 mei wijzigingen worden doorgegeven). Hieronder een voorbeeld.

Casus overdrachtsdatum

Na 15 mei heeft een onderneming een rechtsvormwijziging doorgegeven aan de KVK. Denk aan het omzetten van een eenmanszaak naar een vennootschap onder firma, of andersom. Bij het doorgeven van zo’n wijziging moet je de ingangsdatum van de nieuwe rechtsvorm melden.

Na deze wijziging meldt de landbouwer de bedrijfsoverdracht bij de RVO. Hij kiest voor een ingangsdatum vóór 15 mei. RVO heeft vervolgens besloten dat er geen uitbetaling op de betalingsrechten plaatsvindt. In de uitspraak staat de vraag centraal of het recht op uitbetaling van de betalingsrechten door de beëindigde onderneming is overgedragen aan de nieuwe onderneming.

Meer informatie? Neem contact op met Dick Akse
Neem contact op met Dick Akse