Agro

Nieuwe GLB: deelnamemelding voor 31 januari 2023

12 aug 2022

Wist jij al dat je uiterlijk 31 januari 2023 een deelnamemelding moet indienen als je aanspraak wil maken op uitbetaling van subsidie uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)? Naast het indienen van de Gecombineerde Opgave op 15 mei is dit dus een hele belangrijke datum in je agenda! We helpen je graag het één en ander te verduidelijken.

Deelnamemelding 31 januari

In het nieuwe GLB maken betalingsrechten plaats voor een hectarepremie. De basispremie krijgt uitgebreide voorwaarden en nieuw is de ‘eco-regeling’. In deze blog houden we je daarover op de hoogte.

Ook nieuw is dat er straks een melding vooraf moet gaan aan jouw deelname aan het GLB. Uiterlijk 31 januari 2023 laat je aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) weten dat je aanspraak wilt maken op de basispremie en of je wilt deelnemen aan de eco-regeling. Je geeft hierbij je voorlopige bouwplan door. Wil je aan de eco-regeling deelnemen? Dan geef je ook al aan welke eco-activiteiten je waarschijnlijk gaat uitvoeren.

Daarnaast laat je met deze deelnamemelding weten of je aanspraak wilt maken op de Extra betaling voor de eerste 40 hectare, de Extra betaling voor Jonge landbouwers en of je deelneemt aan de regeling Zeldzame landbouwhuisdierrassen.

Het deelnameformulier staat vanaf 1 december 2022 open en sluit dus op 31 januari 2023.

Simulatietool

Welke activiteiten kan ik uitvoeren? Wat gaat me dat opleveren? Op deze vragen hoopt de simulatietool van RVO antwoord te geven. Met jouw bouwplan, dat je in Mijn percelen hebt staan, kun je hierin gaan puzzelen met de eco-regeling.

Let op: deze simulatietool is nog niet definitief. Op dit moment staan alleen de punten en waarden van regio 2 (Oost Nederland) erin. En ook al zit je in deze regio, dan kun je er nog niet vanuit gaan dat de uitkomst juist is. Vanaf 1 oktober kun je écht gaan rekenen met de simulatietool. Wij houden je hierover uiteraard op de hoogte.

Eco-activiteiten in 2022?

Het is niet prettig te moeten anticiperen op een regeling die nog niet definitief is. Maar ben je in dubio over bepaalde gewassen in je bouwplan? Dan kunnen de potentiële eco-activiteiten je misschien over de streep trekken.

Meerjarige teelt telt bijvoorbeeld pas mee in het tweede jaar van de teelt. Dus wil je in 2023 een gewas inzetten als meerjarig teelt? Dan zul je de teelt van 2022 moeten laten staan. Gewassen die voor deze eco-activiteit in aanmerking komen zijn echter wel beperkt.

Groenbedekking: wel of niet? Dat moet je dit najaar ook al beslissen als je het in 2023 wilt toepassen voor de eco-regeling. Groenbedekking als eco-activiteit vraagt namelijk van je dat het perceel bedekt is van 1 januari tot 1 maart.

Meer weten over de deelnamemelding?

Als je vragen hebt over de deelnamemelding of de simulatietool, kun je terecht bij Countus. Ook als je al eerder jouw bedrijfsspecifieke situatie in beeld wilt hebben. Bel eens met 1 van onze specialisten, wij ontzorgen je graag!