Agro

LBV of LBV+ aangevraagd? Dit zijn de vervolgstappen

Stef Wissink
10 jul. 2024

Ruim 1.400 veehouders hebben een aanvraag gedaan voor de Landelijke Beëindigingsregeling Veehouderijlocaties (LBV) of de Landelijke Beëindigingsregeling Veehouderijlocaties met piekbelasting (LBV+). Veel ondernemers hebben inmiddels vanuit de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een positieve beschikking gekregen. Hoe nu verder?

LBV+ nog opengesteld

Heb je nog geen aanvraag gedaan, maar wil je dit wel? Bedrijven die worden aangemerkt als piekbelaster kunnen zich nog inschrijven voor de LBV+-regeling. Je bent een piekbelaster als uit een AERIUS-berekening blijkt dat jouw stikstofdepositie op (overbelaste) kwetsbare natuurgebieden minimaal 2500 mol is. Inschrijven voor de ‘reguliere’ LBV-regeling is niet meer mogelijk.

Heb je een positieve beschikking ontvangen? Dan moet je vervolgens aan diverse voorwaarden voldoen om het geld daadwerkelijk uitgekeerd te krijgen. We sommen de belangrijkste to do’s hieronder voor je op.

Binnen 6 maanden na ontvangst beschikking

Bij een positieve beschikking ontvang je direct een overeenkomst. Je hebt vanaf dit moment nog 6 maanden de tijd om te bepalen of je echt mee wilt doen of niet. Wil je definitief meedoen? Dan moet je de getekende overeenkomst binnen 6 maanden (na de afgegeven beschikking) terugsturen naar de RVO.

Let op
Iedereen met zeggenschap in de onderneming moet de beschikking/overeenkomst tekenen. Na het tekenen ontvang je binnen 6 weken het eerste voorschot van 20%.

Binnen 12 maanden na ondertekening beschikking

Het ondertekenen van de beschikking betekent dat je aan een flinke lijst voorwaarden moet voldoen. Wees je hier bewust van en onderneem op tijd actie. Sommige dingen vergen namelijk best wat tijd.

Als deelnemende veehouder moet je in ieder geval het onderstaande binnen 12 maanden regelen:

  • Je hebt geen landbouwhuisdieren meer op de locatie
  • Je moet al de vaste en verpompbare mest afvoeren. Een uitzondering is de bezinklaag, deze moet met de sloop van gebouwen worden afgevoerd
  • Je moet de productierechten laten vervallen
  • Je moet je omgevingsvergunning intrekken of wijzigen (beperkte milieutoets), bij een Melding Activiteitenbesluit moet je een bericht aan de gemeente sturen met een melding over het beëindigen van je veehouderijactiviteiten
  • Intrekken of aanpassen regeling Wet natuurbescherming: bij nieuwe activiteiten mag je maximaal 15% van de oorspronkelijke stikstofuitstoot behouden
  • Laat het omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan) aanpassen (ongeschikt maken voor veehouderij)

Met name de acties rondom het aanpassen van je vergunningen en het omgevingsplan/bestemmingsplan kunnen soms meer tijd vragen dan verwacht. Start hier dus op tijd mee in samenwerking met jouw adviseur op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling en milieu.

Let op
Het moment waarop de landbouwhuisdieren en mest van je locatie zijn afgevoerd en het productie-/dierrecht is doorgehaald bij RVO, is bepalend voor de uiteindelijke vergoeding van de gebouwen (de eerste 3 punten).

Zijn je stallen leeg? Neem dan op tijd actie en vraag een controle aan bij RVO. De NVWA bekijkt dan of je dieren en mest daadwerkelijk van je locatie zijn afgevoerd. Heb je vervolgens ook jouw dier-/productierechten bij RVO doorgehaald? Dan wordt de waarde van je dierverblijven definitief bepaald.

Wanneer je aan alle bovengenoemde voorwaarden hebt voldaan, kun je het 2e voorschot aanvragen. Je krijgt dan 60% van je aangevraagde subsidiebedrag uitgekeerd. Let op: als bewijs moet je verschillende bijlagen bij de aanvraag van het 2e voorschot meesturen.

Binnen 28 maanden na ondertekenen overeenkomst

Het slopen van de dierverblijven, mestkelders, mestsilo’s, sleuf- en voersilo’s moet binnen 28 maanden na ondertekening van de overeenkomst geregeld zijn. Alleen slopen is overigens niet voldoende. Ook puin en materialen moeten van de locatie zijn afgevoerd. Verder moet je ook de dierverblijven die niet onder de LBV(+)-regelingen vallen slopen.

Binnen 13 weken na het slopen, kun je de definitieve vaststelling van de subsidie aanvragen. De gemeente komt dan controleren of je aan de sloopvoorwaarde hebt voldaan. RVO neemt hiervoor contact op met je gemeente om deze controle te doen. De gemeente geeft vervolgens de uitslag van de controle door aan RVO.

Bij een positieve uitslag van de controle ontvang je binnen 13 weken een beslissing. Is deze positief? Dan ontvang je binnen 6 weken het laatste deel van de subsidie.

Meer weten?

Heb je ook een LBV-subsidie aangevraagd en wil je meer weten over de vervolgstappen? We helpen je graag verder. Neem contact op met jouw Countus-adviseur of één van onze agro-specialisten.

Meer informatie? Neem contact op met Stef Wissink
Neem contact op met Stef Wissink