Agro, Melkvee, Akkerbouw

Kijk online kennissessie nGLB & mest terug

21 feb. 2023

Het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn en het nieuwe GLB, wat betekent dit voor jouw bedrijfsvoering? We kunnen ons voorstellen dat je hierover een groot aantal vragen hebt. Daarom organiseerden we er op dinsdag 14 februari een online kennissessie over.

Actualiteiten nGLB & mest

Afbouw derogatie, bufferstroken, vanggewassen, rustgewassen, landschapselementen en de intekening daarvan in Mijn Percelen bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Al deze actuele onderwerpen passeerden tijdens de kennissessie de revue. Ook werden de samenhang tussen onderdelen uit het 7e Actieplan Nitraatrichtlijn en het nieuwe GLB besproken en nader toegelicht.

Kennissessie

Heb je deze kennissessie gemist? Bekijk deze dan nu terug via onderstaande video van de kennissessie.

Meer weten?

Heb je hulp nodig bij het intekenen van de landschapselementen en de bufferstroken? Of wil je meer weten over het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn of het nieuwe GLB? De adviseurs van Countus helpen je graag.