Agro

Herziening pachtprijs aanvragen

Aagje Tymersma
14 sep 2021

De pachtnormen per 1 juli 2021 zijn onlangs gepubliceerd. Ben je pachter of verpachter en heb je een reguliere pachtovereenkomst? Reken dan de gevolgen van de gewijzigde pachtnormen door. Kunnen jullie het niet eens worden over de nieuwe pachtprijs? Dan kun je de Grondkamer vragen om de hoogst toelaatbare pachtprijs vast te stellen.

Bepaling pachtprijs

Elk jaar berekent Wageningen Economic Research (WER) de pachtnormen aan de hand van de gemiddelde prijzen over een periode van de afgelopen 5 jaar. Dit is de referentieperiode. De hoogte van de pachtprijs hangt af van wat je met de grond kunt verdienen: de grondbeloning. Bij goede opbrengsten stijgt de maximale pachtprijs, bij slechte opbrengsten daalt deze. De pachtnormen van 2021 zijn berekend op basis van de grondbeloning in de jaren 2015-2019.

Nieuwe pachtprijzen

In 8 van de 14 pachtprijsgebieden is de pachtnorm voor 2021 ten opzichte van 2020 gedaald. Dit zijn met name de melkveehouderijgebieden. In 6 andere gebieden, waar met name akkerbouw aanwezig is, zijn de pachtnormen juist gestegen.

Agrarische bedrijfsgebouwen en woningen

De berekende hoogst toelaatbare pachtprijzen in 2021 voor agrarische bedrijfsgebouwen en de pachtprijs voor bestaande overeenkomsten zijn 2,44% hoger dan in 2020.

De maximale pachtverhoging voor agrarische woningen met pachtovereenkomsten van vóór 1 september 2007 is 0%. De hoogst toelaatbare pachtprijs voor agrarische woningen met pachtovereenkomsten op of na 1 september 2007 stijgt juist met 1,3%.

Aanpassen pachtprijs

De pachtprijzen voor bestaande contracten (van voor 1 september 2007) worden verhoogd of verlaagd met een zogenaamd veranderingspercentage. Voor contracten die zijn ingegaan na 1 september 2007 is alleen de nieuwe regionorm van belang.

De aangepaste pachtprijs mag worden doorgevoerd in het pachtjaar, volgend op het jaar van publicatie van de nieuwe normen (31 mei 2021).

Is de ingangsdatum van je pachtcontract 1 november? Dan wordt de nieuwe pachtprijs actueel per 1 november 2021. Gaat je pachtcontract echter in op 1 mei? Dan wordt de nieuwe pachtprijs (pas) actueel per 1 mei 2022.

Herziening aanvragen

Kun je het met jouw pachter of verpachter niet eens worden over de nieuwe pachtprijs? Dan kun je de Grondkamer verzoeken de pachtprijs te herzien. Herziening vraag je aan vóór het verstrijken van een pachttermijn, waarna de wijziging met ingang van de nieuwe pachttermijn ingaat.

Nederland heeft 5 regionale Grondkamers. De Grondkamer stelt de hoogst toelaatbare pachtprijs vast voor de grond, de woningen en de bedrijfsgebouwen. Ben je het niet eens met de beschikking van de Grondkamer? Dan kun je ook nog in beroep gaan bij de Centrale Grondkamer.

Meer weten?

Heb je een vraag over de nieuwe pachtprijzen? Of wil je advies over het aanvragen van herziening? Neem dan contact op met Aagje Tymersma of Andreas van der Vis.

Meer informatie? Neem contact op met Aagje Tymersma
Neem contact op met Aagje Tymersma