Agro

Heeft de mestvoorraad in jouw mestberekening de juiste gehaltes?

04 jan 2022

Heb jij op 31 december een voorraad dierlijke mest op jouw bedrijf? Let dan goed op dat je de juiste gehaltes op deze voorraad toepast. De gehaltes moeten namelijk worden bepaald op basis van de ‘best beschikbare gegevens’. Maar wat zijn eigenlijk die best beschikbare gegevens?

Ranking volgens RVO

Wat de best beschikbare gegevens zijn, is al een aantal jaar voer voor discussie. De ranking van de best beschikbare gegevens die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) communiceert, is als volgt:

  1. Analyseresultaat van de hele mestvoorraad
  2. Analyseresultaten van de mestafvoer in het jaar
  3. Forfaitaire gehaltes

Wat pas je toe?

De analyse van de hele mestvoorraad staat dus op plaats 1. Maar we merken dat het onduidelijk blijft aan welke voorwaarden zo’n analyse moet voldoen. Het toepassen hiervan kan dus best een risico zijn.

Daarom zijn vaak de analyseresultaten van de afgevoerde mest of forfaitaire gehaltes de best beschikbare gegevens. RVO hanteert echter geen twee verschillende methodes in hetzelfde jaar voor de gebruiksnormenberekening. Heb je mest gewogen en bemonsterd afgevoerd in het betreffende jaar, maar niet in het voorgaande jaar? Dan moet je de forfaitaire gehaltes toepassen op je eindvoorraad. Het je mest gewogen en bemonsterd afgevoerd in het voorgaande jaar, maar niet in het betreffende jaar? Dan moet je de gehaltes van het voorgaande jaar toepassen op je eindvoorraad. Op deze manier zijn de gehaltes van je beginvoorraad gelijk aan je eindvoorraad.

Er zijn situaties waarbij je je af kunt vragen hoe representatief de gehaltes zijn voor de eindvoorraad mest. Ondanks dat er begrip is voor deze vraag, is onze ervaring dat bij controles het gevoerde beleid wordt gevolgd. Houd hier dus rekening mee.

Meer weten?

Heb je vragen over de mestberekening van jouw bedrijf? De specialisten van Countus helpen je graag. Neem contact op met een Countus-adviseur voor meer informatie.