Agro

Gecombineerde opgave 2023: alles op een rij

22 feb 2023

2023. Het jaar waarin het nieuwe GLB van start gaat. De betalingsrechten worden vervangen door een hectarepremie. Sloten en houtige elementen zijn subsidiabel. Het is bijna niet meer te vergelijken met de opgave van voorgaande jaren. We zetten een aantal belangrijke aandachtspunten voor je op een rij.

Dien tijdig in

Zorg dat je de Gecombineerde opgave op tijd indient, dus uiterlijk 15 mei. Er is geen kortingsperiode meer voor het toevoegen van extra percelen of het vergroten van oppervlakten. Wat je na 15 mei nog wel kunt doen, is het aanpassen van gewassen of eco-activiteiten. Het niveau van de eco-premie (brons,zilver of goud) kun je niet meer upgraden na 15 mei, je kunt wel eco-activiteiten intreken en daarmee aanspraak maken op een lager niveau.

Let op

Ook het aanmelden voor fosfaatdifferentiatie via de Gecombineerde opgave moet je uiterlijk 15 mei doen!

Wijziging bedrijfsstructuur

Heeft er het afgelopen jaar of onlangs een wijziging plaatsgevonden waardoor je bedrijf een nieuw KvK-nummer heeft? Zorg dan dat je op tijd eHerkenning aanvraagt. De doorlooptijd voor het aanvragen van eHerkenning is in deze periode namelijk langer dan anders. Let er bovendien op dat je als actief landbouwer geregistreerd staat. Dit is het geval bij een SBI-code beginnend met 011 t/m 016 of SBI-code 1051. Lees ook: de gevolgen van een bedrijfsoverdracht voor de Gecombineerde opgave.

Aanvragen subsidies

Het belangrijkste van de Gecombineerde opgave is wel dat je de subsidies op een goede manier aanvraagt. Dit zijn:

  • De basispremie
  • De extra betaling voor de eerste 40 hectare
  • De eco-premie
  • De extra betaling voor jonge landbouwers

Hier kun je meer lezen over deze subsidies.

Is landbouw jouw nevenactiviteit en niet je hoofdactiviteit? Dan moet je aantonen dat je inkomsten uit de landbouw ‘niet onaanzienlijk’ zijn. Hiervoor moet je uiterlijk 15 mei een samenstellingsverklaring van de accountant 2023via digitale post op mijn.rvo.nl indienen.

Vragen landbouwtelling

Dit jaar zijn er ook extra vragen met betrekking tot de landbouwtelling. Heb je melkvee? Aandachtspunt blijft hier de opgave van de hoeveelheid geproduceerde melk. Dit is geleverde melk inclusief onder andere antibioticamelk en aan kalveren vervoederde melk. Houd er rekening mee dat de RVO deze gegevens kan gebruiken voor de gebruiksnormen en voor het wel of niet voldoen aan de fosfaatrechten.

Fosfaatdifferentiatie 

Wil je gebruikmaken van de fosfaatdifferentiatie? Geef dit dan uiterlijk 15 mei met de Gecombineerde opgave door. Sinds 2021 wordt hiervoor de P-CaCl2 en P-Al-getallen gebruikt. Staan in het analyserapport van vóór 2021 alleen de oude PAL- en Pw getallen? Gebruik dan deze getallen. Staan naast de oude ook de P-CaCl2 en P-Al-getallen in het analyserapport? Dan mag je kiezen welke je gebruikt.  

Meer weten?

Heb je vragen over de Gecombineerde Opgave of heb je er hulp bij nodig? Neem dan contact op met één van onze adviseurs.