Agro

Gecombineerde opgave 2021: alles op een rij

08 apr 2021

Tot en met 15 mei 2021 kun je de Gecombineerde opgave invullen. Doe je het later maar nog wel uiterlijk 11 juni? Dan volgt er een korting op de uitbetaling van de betalingsrechten. We zetten een aantal belangrijke aandachtspunten voor je op een rij.

Dien tijdig in

Zorg dat je de Gecombineerde opgave op tijd indient, dus uiterlijk 15 mei. Daarna volgt een kortingsperiode. Aangezien 15 mei in een weekend valt, gaat de kortingsperiode in van 18 mei tot en met 11 juni. Heb je de opgave al ingediend voor 15 mei, maar vindt er nog een wijziging plaats in de percelen? Het doorgeven van nieuwe percelen of het wijzigen van percelen door het opnieuw insturen van de opgave kan dan tot en met 31 mei zonder korting. Een overzicht van de kortingen vind je in deze tabel.

Let op: het overdragen van betalingsrechten (waarbij beide partijen voor akkoord moeten tekenen) en het aanmelden voor fosfaatdifferentiatie via de Gecombineerde opgave moet je wel uiterlijk 15 mei doen!

Wijziging bedrijfsstructuur

Heeft er het afgelopen jaar of onlangs een wijziging plaatsgevonden waardoor je bedrijf een nieuw KvK-nummer heeft? Zorg dan dat je op tijd eHerkenning aanvraagt. De doorlooptijd voor het aanvragen van eHerkenning is in deze periode namelijk langer dan anders. Let er bovendien op dat je als actief landbouwer geregistreerd staat. Dit is het geval bij een SBI-code beginnend met 011 t/m 016 of SBI-code 1051. Lees ook: de gevolgen van een bedrijfsoverdracht voor de Gecombineerde opgave.

Aanvragen subsidies

Het belangrijkste van de Gecombineerde opgave is wel dat je de subsidies op een goede manier aanvraagt. Voor 1 april was het bijvoorbeeld nog niet mogelijk om een betaalverzoek in te dienen voor SNL-agrarisch natuurbeheer (SNL-a). Vanaf 1 april staan de kaarten voor SNL-a in de opgave, zodat het nu wel mogelijk is.

Is landbouw jouw nevenactiviteit en niet je hoofdactiviteit? Dan moet je aantonen dat je inkomsten uit de landbouw ‘niet onaanzienlijk’ zijn. Hiervoor moet je uiterlijk 15 mei een samenstellingsverklaring van de accountant 2021 via digitale post op mijn.rvo.nl indienen. Waar je nog meer aan moet denken? Dat lees je hier.

Vragen landbouwtelling

Dit jaar zijn er geen extra vragen met betrekking tot de landbouwtelling. Toch zijn er een aantal wijzigingen en aandachtspunten, met name voor bedrijven met vee.

Fosfaatdifferentiatie en stikstofgebruiksnorm

Wil je gebruikmaken van de fosfaatdifferentiatie? Geef dit dan uiterlijk 15 mei met de Gecombineerde opgave door. Let op: het is niet mogelijk om dit nog te melden in de kortingsperiode! Daarnaast is er dit jaar een overgangsregeling voor de grondmonsters. Als je grondmonsters in aanmerking komen voor de overgangsregeling, terwijl je ook al de P-PAE hebt bepaald, kun je kiezen tussen het P-AL-/Pw-getal of het P-AL + P-PAE-getal.

Per topografisch perceel kun je hierin verschillende keuzes maken. Als je kiest voor het P-AL- of Pw-getal, wordt de waarde van de GO 2020 automatisch ingevuld. Het is verstandig deze te controleren. Zeker als je tussen 15 mei en 31 december 2020 nieuwe grondmonsters hebt gestoken waarbij de P-AL- of Pw-waarde gunstiger uitpakt. Lees hier meer over de overgangsregeling.  

Vergroeningseisen

Ook dit jaar moet je aan een aantal voorwaarden voldoen om naast de basispremie, de vergroeningspremie uitbetaald te krijgen. Voor dit jaar moet je voldoende zaaizaad zaaien én het vanggewas moet zichtbaar aanwezig zijn in het veld. Dan voldoe je aan de eisen voor de vergroeningspremie. Andere jaren was het voldoende om minimaal aan 1 van de eisen te voldoen. Ben je niet meer helemaal zeker of je aan de vergroeningseisen voldoet? We hebben het hier voor je op een rijtje gezet.

Meer weten?

Heb je vragen over de Gecombineerde Opgave of heb je er hulp bij nodig? Neem dan contact op met één van onze adviseurs.