Agro

Gecombineerde indicator vervangt P-AL en Pw

14 jan 2021

Wil je in 2021 gebruikmaken van fosfaatdifferentiatie? Dan moet je op een aantal dingen letten. Denk aan de datums van de grondmonsters en de fosfaattoestand. In dit artikel delen we de belangrijkste aandachtspunten.

Bepalen fosfaattoestand grond

Vanaf 1 januari 2021 wordt de fosfaattoestand niet meer bepaald door enkel het P-AL-getal voor grasland en het Pw-getal voor bouwland. De totale hoeveelheid fosfaat in de bodem wordt vanaf dan bepaald door het P-AL-getal (capaciteitsindicator) en de beschikbare hoeveelheid fosfaat in de bodem wordt bepaald door het P-PAE(P-CaCl2)-getal (intensiteitsindicator). Deze gecombineerde indicator geldt voor grasland en voor bouwland. 

Voorwaarden overgangsregeling

Een overgangsregeling zorgt ervoor dat de grondmonsters hun looptijd van 4 jaar blijft behouden. Een analyse die bijvoorbeeld na 15 mei 2019 gestoken is, mag je nog gebruiken tot en met de gecombineerde opgave die op 15 mei 2023 sluit. Hierbij gelden dan de gebruiksnormen die in 2020 van kracht waren. Daarnaast is het mogelijk dat analyserapporten, die begin 2021 zouden verstrijken, hun geldigheid dit jaar nog behouden. Deze regeling is nog niet definitief en ligt tot 8 januari 2021 ter consultatie. De regeling zal met terugwerkende kracht op 1 januari ingaan.

De overgangsregeling voor gronden met de fosfaattoestand ‘arm’ heeft wel voorwaarden. Zoals:

  • De analyse van het ‘oude’ grondmonster moest uiterlijk 15 mei 2020 bekend zijn
  • In de gecombineerde opgave van 2020 (of eerder) moest gemeld zijn dat er gebruikgemaakt wordt van de hogere fosfaatnorm
  • Er moet sprake zijn van een gestratificeerd monster

In veel gevallen van grondbemonstering is het P-PAE al geanalyseerd naast het P-AL-getal. De nieuwe manier (P-AL en P-PAE) kan tot meer of minder plaatsingsruimte leiden. Als het grondmonster op uiterlijk 31 december 2020 is gestoken, mag je voor het bepalen van de fosfaattoestand kiezen voor zowel de oude manier (P-AL/Pw) als de nieuwe manier (P-AL en P-PAE).

Kies je voor de ‘oude’ monsters? Anticipeer dan wel op een mogelijk veranderde plaatsingsruimte in de nieuwe situatie. In het geval van verminderde plaatsingsruimte moet je extra land in gebruik nemen of de fosfaatproductie van de veestapel verkleinen.

Geen aanvullende melding ‘arm’

Er is ook een wijziging in het bepalen van de fosfaattoestand ‘arm’. Voorheen was een aanvullende melding nodig om de fosfaattoestand van de bodem ‘arm’ geclassificeerd te krijgen. Dit komt vanaf 2021 te vervallen. Hierdoor kan de fosfaattoestand van alle grondklassen (arm, laag, neutraal, ruim, hoog) met een (of meerdere) standaardmonster(s) worden bepaald.

Meer weten?

Wil je meer weten over de regels rondom fosfaatdifferentiatie? Neem dan contact op met jouw Countus-adviseur.