Agro

Emissies naar oppervlaktewater beperken met de Maatlat Schoon Erf

08 jul. 2021

Ondanks de vele regen in de afgelopen tijd, is en blijft water een schaars goed. Daarnaast is er ook veel te doen omtrent de kwaliteit van het oppervlaktewater. De Kaderrichtlijn Water is opgesteld om de waterkwaliteit in Europa te verbeteren. Hierbij is als doel gesteld dat in 2027 alle wateren in Europa schoon en gezond zijn. Dit kan gevolgen hebben voor het boerenerf en dus ook voor jou! Wat kun je doen?

Boerenerf

Maatregelen vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water betreffen alle wateren. In de aanpak tegen emissie naar oppervlaktewater, spelen boerenerven een belangrijke rol. Denk daarbij aan emissies die voortkomen uit mest, urine, compost, reinigingsmiddelen, gewasbescherming en veevoer.

Fiscaal voordeel

Met een certificaat voor de Maatlat Schoon Erf kun je in aanmerking komen voor fiscaal voordeel via de MIA/Vamil-regeling. Daarnaast zijn er voor specifieke investeringen ook subsidies mogelijk. Is je bedrijf bijvoorbeeld gevestigd in Flevoland? In de POP3-regeling die tot en met 17 september 2021 openstaat, is verbetering van de waterkwaliteit door vermindering van emissies van erf en perceel één van de doelen. De regeling beloont duurzame investeringen met subsidies. Klik hier voor het artikel van Subvention.

Ben je dus van plan om een wijziging in je erf aan te brengen? Denk dan goed na over de mogelijkheden binnen deze regeling. Met de MIA/Vamil-regeling kun je een extra aftrekpost van 13,5% realiseren. Daarnaast mag je het investeringsbedrag dat in aanmerking komt voor subsidie, afschrijven tot de restwaarde.

Hoe werkt dat?

Is de afstand tussen je voer- en mestopslag en de dichtstbijzijnde sloot minimaal 5 meter? Is de ondergrond voor je voer- en mestopslag stabiel? Of voer je reinigingswater vanuit de slibvangput via een scheider rechtstreeks af naar een vuilwaterriool? Dat brengt jou dit dichter bij de certificering Maatlat Schoon Erf.

Bij de aanvraag moet je aan een bepaald aantal punten voldoen. Hoeveel punten is afhankelijk van de sector, maar het moet in ieder geval gaan om een integrale aanpak van het erf.

Voor de aftrek van de MIA/Vamil komen alleen nieuwe investeringen in aanmerking. Al gedane investeringen kunnen worden meegeteld in de puntentelling voor de Maatlat Schoon Erf. Een erkend certificeringsbedrijf moet dit vooraf toetsen. Voldoe je na de investering aan de voorwaarden? Dan ontvang je bij goedkeuring een certificaat en kun je de MIA/Vamil toepassen op de nieuwe investering.

Is de integrale aanpak niet haalbaar? Dan zijn er ook nog individuele maatregelen die in aanmerking komen voor MIA/Vamil, zoals een biologisch verwijderingssysteem voor gewasbeschermingsmiddelen.

Activiteitenbesluit of omgevingsvergunning

In sommige gevallen zijn de investeringen zodanig dat je hiervoor een melding Activiteitenbesluit of een aanpassing moet doen in de omgevingsvergunning. Breng dus goed in beeld wat je wilt gaan doen. Raadzaam is om alles in één keer goed te doen, ook gezien de tijd die het aanvragen van diverse vergunningen met zich mee kan brengen.

Meer weten?

Ieder boerenerf is anders en wellicht heb je niet exact in beeld welke maatregelen je kunt nemen om de emissie op jouw erf te reduceren. Heb je hier vragen over? Neem contact op met één van de specialisten van Subvention of neem contact op met je adviseur.