Algemeen

Betalingsproblemen? Uitstel van belastingbetaling verlengd

Kees van Laarhoven
11 sep 2020

In de betalingsproblemen door de coronacrisis? Als ondernemer kun je tot uiterlijk 1 oktober 2020 (verlenging van) uitstel van belastingbetaling aanvragen. Dit uitstel loopt voor iedereen af op 1 januari 2021. Let op: bij de eerstvolgende aangifte moet je het belastingbedrag dus weer op tijd betalen. Betalingsverplichtingen die zijn ontstaan na afloop van het bijzonder uitstel moet je op de normale manier betalen.

Wanneer moet je weer betalen?

Hoe zit het dan precies? Een ondernemer heeft uitstel van belastingbetaling gekregen tot 1 januari 2021. Hij moet dan wel op tijd belasting betalen over de tijdvakken waarvoor hij vanaf 1 januari 2021 aangifte moet doen. Dan gaat het dus over het 4e kwartaal van 2020, de maand december 2020 of de 13e vierwekenperiode van 2020.

Derdenverklaring bij verlenging uitstel

Let op! Je hebt alleen een derdenverklaring nodig voor de verlenging van het uitstel van belastingbetaling indien de aanslag voor het eerste verzoek hoger was dan € 20.000. Dit is dus veranderd ten opzichte van de eerdere berichten.

Is het bedrag van die eerste aanslag lager? Maar is later automatisch uitstel verleend voor de volgende aanslagen waardoor de totale belastingschuld hoger is dan € 20.000? Dan hoef je bij verlenging van het uitstel geen derdenverklaring mee te sturen.

Ruime terugbetalingsregeling voor ondernemers

Het kabinet wil niet dat ondernemers alsnog in de problemen komen bij het terugbetalen. Daarom komt er een ruime terugbetalingsregeling van 2 jaar om de opgebouwde belastingschuld af te kunnen lossen.

De Belastingdienst biedt ondernemers een betalingsregeling waarmee ze tot 1 januari 2023 iedere maand een vast bedrag moeten terugbetalen. Uiteraard mag je tussen 1 januari 2021 en 1 januari 2023 naast dit vaste maandelijkse aflosbedrag extra aflossen.

Lukt het niet om de belastingschuld volledig terug te betalen in deze 2 jaar? Dan bekijkt de Belastingdienst of er een maatwerkoplossing mogelijk is. Uiteraard mag je altijd eerder aflossen als dat mogelijk is.

Hoe verder?

Ondernemers krijgen in september een brief over de afwikkeling van het bijzonder uitstel. In december volgt dan een brief met een voorlopig overzicht van je belastingschuld, de voorwaarden van de betalingsregeling en het maandbedrag. In maart ontvang je een definitief overzicht van de belastingschuld en zo nodig het aangepaste maandbedrag van de betalingsregeling.

Verlaging invorderingsrente verlengd

Een andere verandering is dat de tijdelijke verlaging van de invorderingsrente naar 0,01% is verlengd tot 1 januari 2022. Zo hebben ondernemers tot die tijd vrijwel geen kosten bovenop de belastingschuld die ze aan het aflossen zijn.

Belastingrente verhoogd naar 4%

Let op: de belastingrente gaat op 1 oktober wel weer omhoog naar 4%! Dit omdat het een prikkel is om op tijd aangifte te doen. De belastingrente voor de vennootschapsbelasting wordt tot 1 januari 2022 ook 4% in plaats van de oorspronkelijke 8%.

Meer weten?

Heb je vragen over het uitstellen van belastingbetaling? Of wil je weten wat de regelingen betekenen voor jouw specifieke situatie? Neem contact op met Kees van Laarhoven voor meer informatie.

Meer informatie? Neem contact op met Kees van Laarhoven
Neem contact op met Kees van Laarhoven