Algemeen

Bemestingsplan vanaf 2023 voor iedere landbouwer

29 dec 2022

Bemestingsplannen zijn misschien een ver-van-mijn-bed-show als je niets met derogatie te maken hebt. Maar vanaf 2023 moet je je er toch mee bezig gaan houden. Alle agrarische bedrijven moeten vanaf dan namelijk een bemestingsplan maken. Wij zetten de verwachtingen hierover voor je op een rijtje.

Inhoud nog onbekend

Helaas weten we nog niet precies wat er in het bemestingsplan moet staan. Hierover houden we je uiteraard op de hoogte. Wel verwachten we, gekeken naar het bemestingsplan zoals deze was opgenomen in de derogatiebeschikking, dat je rekening moet houden met het volgende:
• Je hebt van ieder perceel een bodemanalyse van maximaal 4 jaar oud.
• Je hebt een berekening van de geplande bemesting (dierlijke mest, kunstmest en overige meststoffen) per perceel op basis van de gewasbehoefte.
• Je hebt een berekening van je gebruiksnormen.
• Je hebt een toetsing van de geplande bemesting en de gebruiksnormen. De geplande bemesting past binnen de gebruiksnormen en eventueel plan je een hoeveelheid mestafvoer.

Verder heb je het volume van je mestopslagcapaciteit in beeld. Houd je dieren? Dan moet je ook aangeven hoeveel dieren dit gemiddeld per jaar zijn, wat het huisvestingssysteem is en wat de hoeveelheid geproduceerde dierlijke mest is.

Geen derogatie

In hoeverre je als niet-derogatiebedrijf moet voldoen aan bovenstaande invulling van het bemestingsplan, kunnen we nog niet zeggen. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) geeft al wel aan dat andere bedrijven meer ruimte krijgen voor de invulling van het bemestingsplan dan derogatiebedrijven.

Bemestingsplan indienen

Het is nog niet bekend wanneer het bemestingsplan in 2023 precies af moet zijn. Voor derogatiebedrijven zal dit gelijk zijn aan de datum van het aanmelden voor derogatie. Voor andere bedrijven zal wellicht dezelfde datum worden gehanteerd. Zodra we meer weten, informeren we je hierover.

Vanaf 2025 moet je het bemestingsplan ook indienen bij RVO. Hiervoor maak je gebruik van een online bemestingsregister. Dit is vanaf 2024 al beschikbaar, maar in dat jaar ben je nog niet verplicht dit te gebruiken. Vóór 2025 is het dus voldoende om het bemestingsplan te hebben en deze minstens 5 jaar in je eigen administratie te bewaren.

Meer weten over jouw bemestingsplan?

Heb je vragen over bemestingsplannen en wil je jouw specifieke situatie bespreken? Neem dan contact op met de Countus adviseur in jouw regio.