Agro

Bemesting maïs: pas op 15 maart?

03 nov 2020

In het voorjaar heeft minister Schouten van Landbouw, natuur en voedselkwaliteit een wetsvoorstel gepubliceerd over de bemesting van maïsland. Ondanks dat het nog maar om een voorstel gaat, is het belangrijk om nu alvast na te denken over de mogelijke gevolgen hiervan.

Uitrijdperiode

Op maïsland mag je op dit moment drijfmest uitrijden vanaf 15 februari tot en met 15 september. Op zand- en lössgrond mag je vanaf 1 februari tot en met 31 augustus vaste mest gebruiken. Op klei- en veengrond mag dit het hele jaar door.

In het wetsvoorstel wordt de uitrijdperiode voor drijfmest fors korter voor maïspercelen op zand- en lössgrond. Pas vanaf 15 maart mag je op deze percelen drijfmest uitrijden. De bedoeling is dat deze regel vanaf 2021 gaat gelden.

Deze regel geldt niet voor de teelt van biologische maïs en suikermaïs onder folie.

Melding bij RVO

Een ander deel van het wetsvoorstel heeft te maken met de registratie. Normaal gesproken geef je maïsteelt op bij de Gecombineerde Opgave. Hierbij geef je uiterlijk op 15 mei van een jaar door waar je maïs gaat telen.

Als het aan de minister ligt, gaat dit veranderen. Landbouwers moeten vanaf 2021, uiterlijk op 15 februari registreren op welke percelen ze maïs gaan telen. Hierbij moet je aanduiden om welke percelen het exact gaat, hoe groot het perceel wordt, en wie de maïs gaat telen (en wie dit dus gaat opgeven bij de Gecombineerde Opgave).

Heb je een melding gedaan? Dan kun je deze tot uiterlijk 14 maart wijzigen. Dit betekent wel dat het telen van maïs als hoofdteelt op dat perceel voor dat jaar niet meer is toegestaan. Bemesting mag in dit geval wel (voor 15 maart).

Praktijk

Hoewel het nog een voorstel is, en dus niet definitief, is het wel verstandig om hier alvast rekening mee te houden voor 2021. Wanneer je altijd dezelfde grond gebruikt, moet je dus tijdig beslissen waar je de maïs komend jaar gaat telen.

Bedrijven die regelmatig grond uitruilen met akkerbouwers of veehouders, merken vooral de gevolgen. Voor veel boeren is het gebruikelijk om in het voorjaar afspraken te maken over het uitwisselen van percelen. Als het nieuwe wetsvoorstel doorgaat, moet je eerder beslissingen nemen over de perceelsopgave. Ga dan ook eerder met elkaar in overleg. Het is verstandig om er rekening mee te houden dat je de maïspercelen op uiterlijk 15 februari moet opgeven.

Meer weten?

Wil je meer weten over de bemesting van maïsland of over het registratieproces? Neem contact op met je adviseur.