Algemeen

Bedrijfsoverdracht heeft invloed op de bedrijfstoeslag

03 mrt 2022

Bij een wijziging van het nummer van de Kamer van Koophandel (KvK) is volgens het beleid van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) sprake van een bedrijfsoverdracht. Je moet hiervoor een melding bedrijfsoverdracht doen bij de RVO. Ben je van plan iets te wijzigen aan je inschrijving bij de KvK rond mei 2022? Houd er dan rekening mee dat dit de uitbetaling van de bedrijfstoeslag in gevaar kan brengen. Waar moet je op letten?

Wanneer is er sprake van een bedrijfsoverdracht?

Voorbeelden van een bedrijfsoverdracht zijn de overdracht van een eenmanszaak naar een maatschap, VOF of CV of andersom. Bij het toetreden van vennoten tot een bestaande maatschap, VOF of CV is er geen sprake van een bedrijfsoverdracht. Het KvK-nummer blijft dan immers gelijk.

Wat is de overdrachtsdatum?

Nadat je de overdracht bij de KvK hebt gemeld, dien je de overdracht ook bij de RVO te melden. Hiervoor gebruik je als overdrachtsdatum de datum waarop de beschikkingsmacht en de exploitatie zijn overgegaan.

Voorbeeld
In januari 2022 besluiten man en vrouw de eenmanszaak man voortaan voort te zetten als man-vrouw vennootschap. Ze tekenen in januari 2022 de vennootschapsakte. De ingangsdatum wordt met terugwerkende kracht fiscaal/economisch vastgesteld op 1 mei 2021. De juridische overdrachtsdatum voor inschrijving bij de KvK is in dit geval januari 2022 en niet 1 mei 2021.

De overdracht moet uiterlijk binnen 30 dagen na de overdrachtsdatum worden gemeld bij RVO. Dit is overigens ook van belang voor andere wet- en regelgeving.

eHerkenning

Een bedrijfsoverdracht kun je pas melden als je nieuwe bedrijf bij de KvK staat ingeschreven. De melding bedrijfsoverdracht doe je via mijn.rvo.nl. Hiervoor heb je, naast een nieuw KvK-nummer, een werkende eHerkenning nodig. Het aanvragen van eHerkenning kan even duren. Doe dit dan ook ruim voor 15 mei. Deze eHerkenning heb je ook nodig voor de Gecombineerde Opgave.

Wat is er veranderd?

Vanaf 1 januari 2020 is er iets gewijzigd als het gaat om het melden van een bedrijfsoverdracht. Ligt de overdrachtsdatum van de bedrijfsoverdracht namelijk vóór 15 mei en meld je deze op uiterlijk 1 december van dat jaar, dan kan de uitbetaling op betalingsrechten toch worden uitbetaald.

Een voorwaarde is dat minimaal 1 van beide bedrijven (het oude of het nieuwe) op 15 mei bij de KvK staat ingeschreven als actief landbouwer. Dit kan eventueel ook met terugwerkende kracht. Uiteraard kunnen partijen onderling afspraken maken over de verrekening van de bedrijfstoeslag.

Actieve landbouwer

De RVO mag de uitbetaling op betalingsrechten dus alleen toekennen als er op 15 mei sprake is van een actieve landbouwer. Dit betekent dat de overdragende partij of de overnemende partij op 15 mei als actief landbouwer ingeschreven moet staan bij de KvK. Vraag je extra betaling jonge landbouwer aan? Zorg dan dat de jonge landbouwer voor 15 mei 2022 staat ingeschreven bij de KvK.

Meer weten?

Een bedrijfsoverdracht goed regelen vraagt om veel oplettendheid. Wil je meer weten? Vraag het je ondernemersadviseur.