Akkerbouw, Agro

Akkerbouw: branchespecialist Ruthger Steenbeek blikt terug én vooruit

Ruthger Steenbeek
10 dec. 2020

Het jaar 2020 ligt bijna achter ons. En wat was het een jaar! De pandemie is iets wat niemand had (kunnen) voorzien. En de effecten ervan zijn op voorhand niet in te schatten. Dat geldt ook voor de akkerbouw. In dit artikel blikt branchespecialist Ruthger Steenbeek terug op 2020 én kijkt hij vooruit.

Verstoorde afzetmarkt

Ook ondernemers in de akkerbouw hebben ondervonden dat corona impact heeft op de sector. Aanvankelijk startte het jaar 2020 met een redelijk stabiele afzetmarkt met gemiddelde marktprijzen voor akkerbouwproducten. Maar met het uitbreken van het coronavirus en de maatregelen die zijn genomen om het virus te bestrijden, is de afzetmarkt plotseling verstoord. Door het sluiten van de horeca en het niet meer kunnen organiseren van evenementen is de fritesindustrie bijvoorbeeld volledig in elkaar gezakt.

De overheid heeft een schaderegeling beschikbaar gesteld om voor de telers de pijn nog enigszins te verzachten, maar een uiteindelijke uitbetaling van de vrije aardappelen van € 0,06/kg is een pleister op de wonden.

Droogte en warmte

Verder is mede door de extreme weersomstandigheden het groeiseizoen in 2020 niet optimaal begonnen. Door een zeer droog en warm voorjaar, met op veel plaatsen slechte zaai- en pootomstandigheden door de droge grond, was de start niet optimaal. En door de warme en droge zomer, waardoor al vroeg in het jaar de regeninstallaties van stal zijn gehaald, was de stand van de gewassen zeer onregelmatig. Per grondsoort en gebied verschilde dat erg veel, maar algemeen gezien bleek al gauw dat er geen topopbrengsten geoogst ging worden.

Na een natte herfst zijn alle producten van het land gekomen en kan de balans worden opgemaakt. De fritesindustrie heeft nog steeds te lijden van de coronamaatregelen. Daartegen is de marktprijs van de zaaiuien erg hoog mede door de mindere kilogramopbrengsten. Voor veel andere producten, zoals pootaardappelen, is de balans nog niet op te maken. Maar we verwachten dat ook de prijzen van het pootgoed dit jaar achter zullen blijven ten opzichte van voorgaande jaren. 

Bouwplan veranderen

Zo blijkt maar weer dat binnen de landbouw niets van tevoren te sturen is. Van ondernemers wordt dan ook verwacht dat ze kunnen schakelen en om kunnen gaan met de omstandigheden. Velen denken na over wat ze kunnen veranderen in hun bouwplan. Grondgezondheid, klimaatverandering, technologische ontwikkelingen en het overheidsbeleid met inzet naar kringlooplandbouw en verduurzaming versterken de gedachten om het bouwplan of de bedrijfsstructuur aan te passen. Ook banken zetten bij een financieringsaanvraag in op verduurzamingsmaatregelen binnen het bedrijf.

Vragen voor 2021

De genoemde elementen gaan de komende jaren een grote rol spelen in ondernemersbeslissingen. Slaagt de transitie naar kringlooplandbouw? Wat zijn de gevolgen van het stikstofbeleid voor de akkerbouw? Wat is de reactie op de afzetmarkt met in het vooruitzicht een harde Brexit? Allemaal vragen die in 2021 belangrijk gaan worden.

Uiteraard kijken wij graag samen met jou naar hoe je om kunt gaan met de komende veranderingen. Samen zoeken we naar passende oplossingen voor een mooie toekomst. 

Meer weten?

Wil je eens sparren met een adviseur over jouw situatie? Neem dan contact op met Ruthger Steenbeek.

Meer informatie? Neem contact op met Ruthger Steenbeek
Neem contact op met Ruthger Steenbeek