Opbrengsten en kosten in de vleesvarkens- en zeugenhouderij

In samenwerking met de DCA Groep heeft Countus de Vleesvarkensindex en de Biggenindex ontwikkeld. Deze indexen geven schematisch weer hoe de opbrengsten in de vleesvarkens- en zeugenhouderij zich verhouden tot het verleden. In de indexen worden ook een aantal directe kostenposten meegenomen en er wordt een opbrengstprognose gegeven. Ze worden maandelijks gepubliceerd.

Ontwikkelingen en seizoenspatronen
De indexen geven een goed beeld van de saldo’s in de vleesvarkens- en zeugenhouderij. Met de indexprognose krijgen ondernemers een reëel beeld van de te verwachten opbrengsten in de komende maanden. De prognose is onder meer gebaseerd op ontwikkelingen en seizoenspatronen in de voergrondstoffen-, varkens- en biggenmarkt.

De Countus-indexen
Countus ontwikkelde niet alleen de Vleesvarkensindex en Biggenindex. In samenwerking met de DCA Groep brengen we maandelijks ook de Akkerbouwindex en Melkveeindex uit. De indexen brengen in kaart hoe de opbrengsten van de diverse sectoren eruit zien vergeleken met eerdere jaren.

Hoe ziet het rendement van vleesvarkenshouders, zeugenhouders
akkerbouwers en melkveehouders eruit? En hoe zit het met de kostenontwikkeling en opbrengstprognoses? Dat komt allemaal aan bod in de indexen. Bekijk de actuele Vleesvarkensindex, Akkerbouwindex of Melkveeindex.

Geen indexen om weer te geven.