Rendement, kosten en opbrengsten

De Countus Melkveeindex duidt het rendement in de melkveehouderij. Het laat ook de belangrijkste kosten en opbrengsten zien in de sector. Denk aan melkgeld, de vleesopbrengsten en de kosten van voer en mestafzet. De index geeft aan de hand van een puntenaantal een verhouding weer ten opzichte van het tienjarig gemiddelde.

De index wordt maandelijks opgesteld in samenwerking met de DCA groep, specialist op het gebied van agrarische markten. Tevens wordt dan een opbrengstprognose gegeven.

De indexen van Countus
In samenwerking met de DCA Groep brengt Countus de Melkveeindex, Akkerbouwindex, Vleesvarkensindex en de Zeugenindex uit. De indexen tonen hoe de opbrengsten van de verschillende sectoren eruit zien ten opzichte van eerdere jaren.

Ook komen de opbrengstprognoses en kostenontwikkelingen aan bod. De indexen geven inzicht in het rendement van melkveehouders, vleesvarkenshouders, zeugenhouders en akkerbouwers. Bekijk de actuele Melkveeindex, Akkerbouwindex of Vleesvarkensindex.

Geen indexen om weer te geven.