Aardappelen, uien, bieten en tarwe

De Countus Akkerbouwindex is een barometer voor de sector. De prijs van consumptie- en pootaardappelen, zaaiuien, suikerbieten en tarwe vormen gezamenlijk een wekelijks indexcijfer. Deze is op 1 januari 2004 op 100 punten gezet. De index houdt ook rekening met het areaal van deze gewassen. Zo wegen consumptieaardappelen veel zwaarder dan pootaardappelen.

Hoe staat de sector ervoor?
De Akkerbouwindex geeft globaal een beeld van hoe de sector er financieel voor staat. Bovendien toont de index aan hoe de prijsvorming zich verhoudt ten opzichte van voorgaande jaren.

Indexen
Countus brengt maandelijks in samenwerking met de DCA Groep de Akkerbouwindex, Melkveeindex, Vleesvarkensindex en de Zeugenindex uit. De indexen geven schematisch weer hoe de opbrengsten van de verschillende sectoren zich verhouden tot voorgaande jaren.

Ook de kostenontwikkeling en opbrengstprognoses komen aan bod. De indexen geven aan hoe het gaat met het rendement van akkerbouwers, melkveehouders, vleesvarkenshouders en zeugenhouders. Bekijk de actuele Akkerbouwindex, Melkveeindex of Vleesvarkensindex.

Geen indexen om weer te geven.