Webinar ziekteverzuim

Woensdag 1 december, 14.00 - 15.00 uur
Digitaal

Ziekte bij een werknemer? Iets wat je liever niet hebt. Het is vervelend voor de werknemer, maar ook voor werkgever. Nog vervelender als de werknemer langdurig ziek blijkt te zijn of zelfs arbeidsongeschikt raakt. De Wet verbetering poortwachter komt dan in beeld, met als doel het terugdringen van verzuim. Deze wet zorgt ervoor dat werkgever en werknemer samen met een arbodienst of bedrijfsarts in actie komt om een getroffen werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.

Wij begrijpen dat dit voor jou als werkgever de nodige vragen oproept. Onze specialisten helpen je graag met deze vragen tijdens een interactief webinar op woensdag 1 december van 14.00 - 15.00 uur

Programma

Tijdens het webinar behandelen we onderwerpen als: probleemanalyse, plan van aanpak, voortgangsgesprekken, eerstejaars evaluatie, maar ook aspecten als deskundigenoordel en de plichten en rechten van de werkgever en werknemer. Uiteindelijk behandelen we dan de stappen die je moet zetten vanuit de Wet verbetering poortwachter om verzuim terug te dringen. 

Aanmelden

Wil je dit webinar niet missen? Meld je snel gratis aan via onderstaande button!