Webinar routeplanning 2030 'Bepaal vanuit inzicht en overzicht jouw vergezicht'

Dinsdag 26 januari, 19.30 uur
Digitaal

Het is een dynamische tijd in de akkerbouw. De route van schaalvergroting en aanpassen aan de omstandigheden heeft de akkerbouwsector gemaakt tot wat ze nu is: een wereldwijd exporterende, sterke en innovatieve sector.

Maar het speelveld verandert. Diverse maatschappelijke uitdagingen komen op de sector af. En ook markten veranderen. Het beroep op het aanpassingsvermogen is groter dan ooit tevoren. Maar welke route moet je nemen? Enkele jaren geleden hebben we in onze akkerbouwbijeenkomsten gesproken over welke route jij neemt richting 2030.
Zit jij nog steeds op de juiste route? Of ben je nog zoekende? Het kiezen van de juiste route voor jouw bedrijf begint met inzicht. Inzicht in jezelf en je onderneming. Ook is het belangrijk om het overzicht te hebben over de veranderingen in de toekomst. Rekening houdend met inzicht en overzicht proberen wij in het webinar een vergezicht te creëren aangaande de afzetstrategie, het toekomstige bouwplan en duurzaamheidsontwikkelingen in en rondom de akkerbouw. Hier hoort ook bij het verkennen van de mogelijkheden voor de toekomstige fiscaal-juridische structuur van jouw onderneming.

Tijdens het webinar helpen de specialisten van Countus je op weg. En helpen we je inzicht te krijgen in de ontwikkelingen rondom jouw akkerbouwbedrijf.

Terugblik naar het webinar