Relatiebijeenkomst: Méér halen uit je bedrijf, hoe doe je dat?

15 februari 2024, 19.45 - 22.00 uur
The Lux, Raadhuisplein 19-20, 3891 ER Zeewolde
21 februari 2024, 19.45 - 22.00 uur
Open Hof Dronten, De Zuid 2, 8251 BH Dronten

Hoe haal je als agrariër nou het meeste uit je bedrijf? Door samen te werken, door te investeren of toch door te reserveren? Daar gaan we het over hebben tijdens de relatiebijeenkomsten op 15 en 21 februari 2024. Onze specialisten praten je bij!

Samenwerking tussen akkerbouwers, veehouders en anderen
Binnen de landbouwsector is ondernemen een uitdaging. Hoe manoeuvreer je tussen landbouwbeleid, mestwetgeving, fiscale wet- en regelgeving en rendement? En dat zonder ten onder te gaan aan de toenemende regeldruk? Haal je door een samenwerking meer uit je bedrijf?
Hendrikje Kuiper, Paula Groen en Erik Arts zullen deze onderwerpen belichten aan de hand van de juridische, bedrijfseconomische en fiscale aspecten.

Investeren
In het tweede deel praten we je bij over nut en noodzaak van investeren. Is het verstandig om (tijdelijk) overtollige liquide middelen te investeren in een up-to-date machinepark? Of kun je deze middelen lucratiever inzetten?

Programma 

19.45 uur Inloop 
20.00 uur  Opening
20.10 uur  Samenwerkingen binnen de landbouw, met aandacht voor o.a. BOR, teeltpacht, mest en GLB
20.45 uur Pauze
21.15 uur Benutten van liquide middelen
21.45 uur Rondvraag en afsluiting
22.00 uur Netwerkborrel

Meld je hier aan