Melkveehouderijavond

Dinsdag 18 februari, 19.30
Vegelinsweg 20 in Joure

Hybride structuur

Op steeds meer bedrijven zien wij een toenemende belastingdruk. Wannner de mogelijkheden tot investeren en onderhoud zijn benut, is het aanpassen van de bedrijfsstructuur een mogelijkheid. Bij een hybride structuur gaat u een v.o.f./ maatschap aan met een eigen bv en verdeelt u de winst over uzelf en de bv. Dankzij deze winstsplitsing combineert u de voordelen van fiscaal ondernemerschap met de lagere belastingdruk van de bv. Aagje en Harmen vertellen u graag alles over een hybride structuur. Wat is het? Wat levert het u op? Actualiteiten Wij praten u tijdens deze avond ook bij over de huidige actualiteiten in de melkveehouderij, zoals het stikstof dossier.

Duurzaamheid en nieuwe energie

Heel Friesland moet binnen een paar maanden duidelijk hebben waar ontwikkeling van duurzame energieproductie zoals zonneweiden en windmolenparken mogelijk zijn. Vooruitlopend op dit beleidskader hebben gemeenten in Friesland haar keuzes betreft inpassingsmogelijkheden al voor een groot deel bepaald. Hiermee weten we hoe de overheid en andere betrokken instanties de grote ambities voor wat betreft de energietransitie willen bewerkstelligen. Dat zal zéker richting gaan geven aan publieke en private initiatieven op het gebied van duurzame energie ontwikkelingen. Wij geven inzicht aan ondernemende ondernemers die beschikking hebben over grond/gebouwen en op deze ontwikkeling in willen spelen. We geven inzicht wat er allemaal bij komt kijken als u de energietransitie wilt verzilveren voor uw bedrijf! We laten zien hoe groot uw verdien potentieel kan zijn en waar u rekening mee moet houden. Sanne informeert u graag over de mogelijkheden van duurzame energie en dan met name de kansen in Friesland.

Programma

19.30-20.00 uur Ontvangst

20.00 Opening door Freek Keulen, ondernemersadviseur bij Countus Joure

20.05 Hybride structuur door Aagje Tymersma, sr. jurist en Harmen Westra, ondernemersadviseur bij Countus  Leeuwarden

20.45 Pauze

21.00 Actualiteiten door Aagje Tymersma en Harmen Westra

21.30 Duurzaamheid door Sanne Koster van Groos, adviseur duurzaamheid en energie bij Countus

22.00 Afsluiting en nazit

Meld je hier aan